Przemysłowa mini-maszyna temperująca

Jest przeznaczona głównie do podawania czekolady do oblewarek, małych depozytorek i układów dekorujących.

Profesjonalne temperowanie w małej skali

Seria HTF firmy Hacos obejmuje przemysłowe mini-temperówki i składa się z urządzeń o wydajności 100, 150 oraz 200 kg/h. Maszyny są wyposażone w zbiornik buforowy o pojemności od 35 do 200 kg. Można je stosować do pigmentowanej, aromatyzowanej lub dedykowanej czekolady. Te maszyny temperujące zawierają układ transportu, zbiornik buforowy z podwójnym płaszczem o pojemności 35 kg, chłodzony agregatem chłodniczym układ temperowania oraz pompę czekolady. Urządzenie dostępne jest w wersji pojedynczej i podwójnej.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • System ruchomy
  • Można go stosować do pigmentowanej, aromatyzowanej lub dedykowanej czekolady
  • Zbiornik buforowy z podwójnym płaszczem o pojemności 35 kg
  • Układ temperowania chłodzony agregatem chłodniczym z wbudowaną sprężarką ukł. chłodzenia
  • Pompa czekolady

Zastanawiasz się, czy to urządzenie będzie właściwe dla Twojego przedsiębiorstwa? Przeczytaj więcej na temat urządzeń do wytwarzania czekolady lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej. Możesz także dowiedzieć się więcej o innych urządzeniach dla przemysłu spożywczego.

Hacos designs, develops, builds and installs machines for chocolate processing. From moulding and tempering to enrobing machines and cooling tunnels, spinning machines, including all peripheral equipment. Hacos specialises in the middle range capacities: Semi-automatic but still very flexible chocolate machines.