Baza danych do zarządzania serializacją

Zarządzanie danymi serializacji stanowi kluczowy element i wymóg precyzyjnego nadzoru i kontroli legalności produktów w sektorze farmaceutycznym. Obecne systemy wymagają wdrożenia całej serii serwerów od poziomu linii produkcyjnych do poziomu zakładowego oraz korporacyjnego. Ponieważ są one zazwyczaj dostarczane przez wielu dostawców, współpraca poszczególnych systemów ze sobą wymaga wprowadzenia odrębnych interfejsów, co oprócz zwiększenia stopnia złożoności może prowadzić do problemów z integralnością danych. Rozwiązanie łączące wszystkie funkcje pozwoli przezwyciężyć te trudności i będzie stanowić pojedynczy punkt odniesienia dla wszystkich danych.

Opłacalne rozwiązanie chmurowe do integralnego zarządzania danymi serializacji w całej organizacji

System Amacena firmy Hicof to całkowicie zintegrowany, pojedynczy system do zarządzania danymi serializacji w obrębie całego przedsiębiorstwa.

System działa w chmurze według modelu subskrypcyjnego, a zatem oferuje znaczne korzyści finansowe i odporność na awarie dzięki rozproszonej architekturze. Możliwe jest także wdrożenie go na infrastrukturze klienta, na zasadzie klient-serwer.

Wśród kluczowych korzyści dla producentów farmaceutycznych są bezpieczeństwo danych i związane z wydajnością korzyści wynikające z użytkowania na poziomach od 1 do 4 działalności systemu od jednego dostawcy, co przekłada się na gwarancję integralności danych.

System Amacena oferuje zgodne z GMP rozwiązanie do nadrzędnego zarządzania danymi, będące pojedynczym źródłem poprawnych danych dla całej organizacji.

Technologia rozproszona „w chmurze” pozwala na pełną integrację z partnerami zewnętrznymi na całym świecie, w tym organami regulacyjnymi, organizacjami kontraktowymi odpowiedzialnymi za produkcję oraz posiadaczami zezwolenia na wprowadzenie do obrotu.

Dostępny w trzech opcjach instalacji i użytkowania system można dostosować do konkretnych wymagań klienta – pełny system w chmurze, system hybrydowy, pełna instalacja u klienta.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

·    prywatne rozwiązanie chmurowe pozwalające obniżyć koszty zarządzania danymi

·    Pojedyncze źródło poprawnych danych dla całej organizacji

·    Łatwość użytkowania, nie wymaga doświadczenia w zewnętrznych systemach

·    Pełna integracja z wymogami zewnętrznymi, organizacjami rządowymi, farmaceutycznymi producentami kontraktowymi (CMO) i posiadaczami zezwolenia na wprowadzenie na rynek (MAH)

·    Brak kosztów aktualizacji oprogramowania dla klientów rozwiązania w chmurze

Firma Hicof zajmuje się projektowaniem oprogramowania i produkcją sprzętu do serializacji, etykietowania, śledzenia i kontroli pakietów oraz opakowań farmaceutycznych.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Brochure_Hicof_AMACENA.pdf application/pdf 0.45 MB