Automatyczna szarżowa maszyna do temperowania czekolady

Temperówka automatyczna do produkcji szarżowej na średnią skalę.

Rozpocznij temperowanie prowadząc energooszczędny proces

HMT 100 firmy Hacos to automatyczna, szarżowa temperówka, która może pracować jak ręczna maszyna kołowa, a ponadto jest wyposażona w funkcję automatycznej pracy szarżowej. Może też pracować jako wydajny topielnik.
Po wytemperowaniu czekolady układ temperowania jest wyłączany w celu ograniczenia zużycia energii. W ten sposób urządzenie oferuje oszczędność energii elektrycznej. Funkcja impulsu grzewczego pozwala na szybkie podgrzanie czekolady w przypadku jej nadmiernego wytemperowania. Urządzenie można stosować w ręcznym odlewaniu do form, ale także jako element półautomatycznej linii odlewającej.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Energooszczędność
  • Funkcja impulsu grzewczego pozwala na szybkie podgrzanie czekolady w przypadku jej nadmiernego wytemperowania
  • Również pełni funkcję wydajnego topielnika
  • Urządzenie można stosować do ręcznego odlewania do form oraz wraz z innymi liniami formującymi
  • Wydajność 100 kg

Zastanawiasz się, czy to urządzenie będzie właściwe dla Twojego przedsiębiorstwa? Przeczytaj więcej na temat urządzeń do wytwarzania czekolady lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej. Możesz także dowiedzieć się więcej o innych urządzeniach dla przemysłu spożywczego.

Hacos designs, develops, builds and installs machines for chocolate processing. From moulding and tempering to enrobing machines and cooling tunnels, spinning machines, including all peripheral equipment. Hacos specialises in the middle range capacities: Semi-automatic but still very flexible chocolate machines.