Automatyczna rozcinarka do worków

Podczas ręcznego opróżniania i przenoszenia worków może występować niedopuszczalny poziom zapylenia, a ponadto niektóre produkty mogą być niebezpieczne przy kontakcie ze skórą lub wdychaniu. Dodatkowo problemy strat i zanieczyszczenia produktu podczas jego wyładunku z worków mogą być trudne do rozwiązania.

Automatyczny rozładunek w sposób ciągły worków w bezpyłowy sposób

Automatyczna rozcinarka do worków Galahad firmy TBMA jest przeznaczona do ciągłego rozładunku i podawania w sposób nie generujący pyłu worków jedno- i wielowarstwowych.
Pozwala ona w łatwy sposób przeciąć i opróżnić każdego rodzaju worki, w tym papierowe i foliowe oraz załadowane do pełna lub częściowo substancjami sypkimi i granulatem.
Standardowy sposób działania pozwala obsłużyć około 20 ton na godzinę, jednakże w zależności od właściwości produktu i stanu worka możliwe jest uzyskanie wydajności do 50 ton na godzinę.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • bezpieczna i w pełni zautomatyzowana praca
  • całkowite opróżnianie worków
  • możliwość dostosowania do specyficznych wdrożeń
  • stanowi kluczowy element kompletnego rozwiązania obsługi worków