Zestaw do badań przesiewowych przed oczyszczaniem dużych biocząsteczek

Przy wydzielaniu konkretnej biocząsteczki, na przykład antyciał IgM lub cząsteczek wirusa lub wirusopodobnych zazwyczaj pierwszym krokiem jest oczyszczenie środowiska roboczego. Następnie testowane są różne fazy ruchome i kolumny zależnie od właściwości biochemicznych danej dużej cząstki.

Wydajna identyfikacja, odseparowanie i wydzielenie dużych biocząsteczek

Zestaw do badań przesiewowych przy oczyszczaniu CIMmultus™ firmy BIA Separations pomaga naukowcom szybko odkryć optymalne warunki chemiczne fazy stacjonarnej dla konkretnego zastosowania.

W skład zestaw wchodzą dwie różne kolumny jonowymienne CIMmultus™ o pojemności 1 mL (QA oraz SO3) oraz jedna kolumna oddziaływań hydrofobowych (OH).

Korzystając z jednego z wybranych zestawów odczynników i stosując odpowiednie warunki robocze użytkownik będzie mógł ustalić warunki pozwalające na uzyskanie odpowiedniej czystości i stopnia wydzielenia pożądanej dużej biocząsteczki.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • wstępnie napełnione, gotowe do pracy kolumny
  • ekrany dla całej gamy dużych biocząsteczek
  • umożliwia oczyszczanie z dużą szybkością
  • bardzo ekonomiczny proces
BIA Separations jest wiodącym przedsiębiorstwem opracowującym i wytwarzającym monolityczne kolumny chromatograficzne działające na zasadzie CIM® (konwekcyjne medium oddziałujące – Convective Interaction Media), które znajdują zastosowanie w produkcji, oczyszczaniu i analizowaniu dużych biocząsteczek.