Zawór odmierzający do zastosowań specjalnych o poziomej zabudowie

Od czasu do czasu występuje sytuacja, gdy żaden z dostępnych zaworów standardowych nie spełnia wymogów danego problemu przenoszenia substancji.

Sterowanie i pomiar przy wyładunku za pomocą niestandardowych zaworów celkowych

Zawór odmierzający HZ firmy TBMA do montażu w poziomie może służyć do ciągłego, regulowanego wyładunku i dozowania praktycznie wszystkich produktów, jakie przechowuje się w silosach lub zbiornikach.
Nawet słabo płynące produkty ulegające mostkowaniu i powstawaniu kominów mogą, dzięki mieszadłom o specjalnej konstrukcji zamontowanym na pionowym wale wirnika, być precyzyjnie dozowane z dużą wydajnością.
Zawór tego typu można skutecznie zamontować w miejscu odmierzania produktu do transportu pneumatycznego, a jego konstrukcja zapobiega stratom przepływu na skutek nieszczelności na zaworze.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • rozprowadzanie każdego rodzaju substancji
  • rozwiązanie problemów związanych z przepływem materiału
  • może zastąpić dna aktywne lejów zbiorników, podajniki odmierzające oraz standardowy zawór celkowy