Zautomatyzowany system pozyskiwania komórek

Skuteczne pozyskiwanie z bioreaktora jest kluczowym elementem każdego udanego procesu hodowli komórkowej. Ze względu na konieczność uważnego monitorowania i regulacji parametrów filtracji przez personel laboratorium jest jednak dosyć pracochłonne.  Doświadczone firmy z branży biotechnologii wiedzą, że inwestycja w zautomatyzowanie procesu pozyskiwania będzie oznaczać wyższą jakość, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz lepszą wydajność, co łącznie przełoży się na przewagę względem konkurencji.

Automatyzacja procesu pozyskiwania komórek do hodowli komórkowej pozwalająca na pracę bez nadzoru

Firma Scilog koncentruje się na poprawie jakości i wydajności w procesach klientów z branży biofarmaceutycznej poprzez udoskonalenia i zautomatyzowanie pomiaru, filtracji i innych potrzeb procesowych.  Oferowany przez firmę system filtracyjny HarvestClean stanowi połączenie technologii cieczowej oraz pomiaru ciśnienia z rozdzielaczem filtracyjnym jednokrotnego użytku i jest zoptymalizowany pod względem oczyszczania strumienia z bioreaktora o wysokiej gęstości komórek.  Jest on dostępny w trzech rozmiarach dostosowanych do produktów z bioreaktora o objętości od 1 do 20 litrów.  System cieczowy jest oparty o zautomatyzowany układ filtracji z przepływem poprzecznym w skali laboratoryjnej z elektronicznym panelem obsługowym i dedykowanym oprogramowaniem.  Zainstalowane oprogramowanie systemu oferuje ustawianie przez użytkowników wartości granicznych i alarmów, gwarantujących jednostajną wydajność procesu bez potrzeby ciągłego nadzorowania.  System reaguje na sygnał z czujnika i utrzymuje określone przez użytkownika ciśnienie zwrotne na filtrze lub ustalone natężenie przepływu filtratu.  W skład systemu wchodzą również czujniki ciśnienia jednorazowego użytku, opcjonalna wbudowana waga elektroniczna oraz programowana pompa perystaltyczna do przeprowadzenia bez nadzoru filtracji z przepływem prostopadłym strumienia z bioreaktora zgodnie z podanymi przez użytkownika parametrami.  Rozdzielacze filtrowe dostarczane są po sterylizacji promieniowaniem gamma i płukaniu wstępnym i są w stanie gotowym do użycia.  Po wprowadzeniu parametrów użytkownika system pracuje bez nadzoru, uwalniając personel i pozwalając mu wykonać inne zadania.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Łatwy do użycia panel operatorski (HMI) do wprowadzenia definiowanych przez użytkownika zmiennych procesowych i wartości granicznych/alarmów
  • Zawiera czujniki ciśnienia jednorazowego użytku, sygnał z czujnika jest wykorzystywany do optymalizacji procesu filtracji
  • Gwarantuje wydajne pozyskiwanie komórek ze strumienia produktów z bioreaktora o wysokiej gęstości komórek
  • Nie zajmuje personelu, dzięki czemu może on skupić się na innych zadaniach i nie musi nadzorować działania systemu
  • Praca ze stałym natężeniem przepływu lub stałym ciśnieniem na filtrze

Scilog provides sensor technology and automated lab-scale and production systems for the biopharmaceutical industry

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Parker Scilog HarvestClear Datasheet.pdf application/pdf 0.21 MB