Wysokowydajny tunel chłodzący do czekolady

Czy od swojej wysokowydajnej linii oczekujesz najwyższej jakości? Praca w reżimie 24/7 oznacza, że niektóre linie produkcyjne mogą doświadczać spadku jakości ze względu na mniej wydajne chłodzenie. Standardowe tunele chłodzące zaprojektowane do produkcji na średnią skalę mogą prowadzić do zmniejszonego połysku i pogorszonego smaku i przełomu wyrobów czekoladowych. Ten wytwarzany według wymagań tunel chłodzący o wysokiej wydajności do czekolady pozwala uzyskać najwyższą możliwą jakość wyrobów.

Wysoka wydajność chłodzenia przy produkcji doskonałych produktów na dużą skalę.

Tunele chłodzące Aasted Nielsen są zaprojektowane, aby umożliwiać wysokowydajne chłodzenie, a dzięki łatwości czyszczenia i konserwacji również maksymalny czas pracy. Pomimo oferowanej wydajności tunel Aasted Nielsen XXL można unieść od dowolnej strony w celu przystosowania do pracy w danej linii. Łatwość dostępu do płyt kierujących strumienie powietrza oraz ich demontaż pozwala na skuteczne czyszczenie. Również obudowę sprężarki chłodniczej zaprojektowano z uwzględnieniem łatwości czyszczenia.

Tunel XXL jest standardowo wykonywany do chłodzenia przeponowego, bezprzeponowego lub mieszanego. Wzmocniona i izolowana konstrukcja oraz technologia przepływu powietrza pozwala uzyskać równomierną temperaturę na całej szerokości, a przez to gwarancję zawsze takich samych wyników.

Dzięki zastosowaniu taśm transportujących z tworzywa z dopuszczeniem FDA tunel XXL sprawdzi się w najbardziej wymagających środowiskach produkcyjnych, pozwalając wytworzyć produkty o najwyższej jakości przy produkcji na dużą skalę.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Łatwe do utrzymania na najwyższym poziomie czystości.
  • Zaprojektowany z uwzględnieniem łatwego dostępu w celu zmniejszenia przestojów spowodowanych koniecznością czyszczenia lub serwisowania.
  • Dostępne są metody chłodzenia przeponowego, bezprzeponowego lub mieszanego, z maksymalną prędkością przepływu powietrza równą 3,2 m/s.
  • Łatwość dostawienia dodatkowych sekcji chłodzenia.

Aasted (http://www.aasted.eu) produkuje maszyny do temperowania, depozytory, oblewarki, tunele chłodnicze i linie do formowania.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Aasted product program.pdf application/pdf 8.53 MB