Wysoko wydajny napowietrzacz do nadających się pompować mediów

Mieszanie cieczy jest ważnym elementem wielu procesów produkcyjnych.  Wymagane jest dokładne i jednorodne połączenie ze sobą cieczy, a taki proces musi być dopracowany w oparciu o właściwości stosowanych składników i pożądaną wydajność jego realizacji.  Na jakość mieszania bezpośredni wpływ mają głowice mieszające, natężenia strumieni składowych i wylotowych, temperatura i poziom napowietrzenia i wiele innych, a stosowane urządzenia muszą mieć możliwość ich zmiany w celu zapewnienia optymalnych warunków.

Precyzyjne mieszanie dużych objętości wielu różnych rodzajów cieczy

Uni-Mix firmy Hansa Mixer to wysoko wydajny aerator do dających się pompować mediów. Jest on dostępny w dwóch odrębnych wariantach, w wersji przeznaczonej dla przemysłu spożywczego oraz w wersji dla innych branż. Maszyny zasadniczo są takie same, przy czym wariant spożywczy posiada cechy konstrukcyjne dostosowane do norm i przepisów obowiązujących dla branży spożywczej. Uni-Mix firmy Hansa Mixer to wysoko wydajny system mieszania dających się pompować cieczy, przy projektowaniu którego uwzględniono elastyczność, dokładność i wydajność.  Dostępnych jest wiele opcji konfiguracji, na przykład głowice mieszające o unikalnej konstrukcji, czujniki przepływu, systemy czyszczenia, uszczelnienia, układy sterowania i monitorowania.  Oferowane systemy zapewniają wysoką wydajność produkcji z wielu różnych składników przy zachowaniu wysokiego stopnia zgodności z recepturą.  W ten sposób zagwarantowane jest wywarzanie dużych ilości wysokiej jakości produktu.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Wariant do przetwarzania żywności zaprojektowany z uwzględnieniem wszystkich norm higienicznych
  • Dostępne modele o wydajności od 650 do 10 000 kg/godz.
  • Optymalne warunki produkcji dzięki trzem lub większej liczbie pomp
  • Szeroki wybór opcjonalnych układów sterowania i czujników przebiegu procesu
  • Szeroki wybór opcjonalnych specjalnych uszczelnień i głowic mieszających

Hansa Industrie-Mixer – niemiecka firma specjalizująca się w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, tekstylnym. Jest specjalistą w technologii napowietrzania mas i musów.

W ścisłej współpracy z klientem, Hansa Industrie – Mixer rozwija swoje maszyny dla uzyskania niepowtarzalnych wyrobów. Firma specjalizuje się w technologii napowietrzania mas i musów, dzięki czemu produkt końcowy jest unikalny i delikatny. Każdy element wyrobu (kolor, aromat, delikatność, itd.) jest powtarzalny dzięki odpowiednim systemom pomiarowym.