Wyparka warstewkowa z przegarnianiem

Korzystając z pilotażowej destylacji warstewkowej z przegarnianiem można dzięki zastosowaniu obniżonego ciśnienia uzyskać znaczne obniżenie temperatury wrzenia. Proces jest prowadzony w sposób ciągły przy niezwykle krótkich czasach przebywania

Rozdzielanie substancji o wysokiej temperaturze wrzenia i wysokiej lepkości w wyparce cienkowarstwowej z przegarnianiem

Wyparki cienkowarstwowe z przegarnianiem firmy VTA posiadają system obrotowych wirników przegarniających przyspieszający proces odparowania poprzez wytworzenie turbulencji w warstewce produktu i zapewnienie optymalnych warunków dla przepływu ciepła i wymiany masy.

Czas przebywania produktu na ściance wyparki jest niezwykle krótki, a opary są skraplane w zewnętrznym skraplaczu.

Idealnie nadaje się do rozdzielania, suszenia, zatężania, rozdziału frakcyjnego, destylacji, usuwania zapachów oraz oczyszczania różnych substancji, w szczególności związków o wysokiej temperaturze wrzenia i wysokiej lepkości.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Destylacja prowadzona w sposób ciągły
  • Krótki czas przebywania
  • Wysoka wydajność odparowania
  • Niski poziom powstawania osadów na ściankach wyparki
  • Możliwość połączenia z kolumną w celu zwiększenia liczby półek teoretycznych

VTA Verfahrenstechnische Anlagen GmbH & Co. KG, to producent kolumn destylacyjnych, mających zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym.

Zastosowanie kolumn destylacyjnych firmy VTA (Wiped Film oraz Short Path):
– Przemysł tłuszczowy i olejowy: separacja wolnych kwasów tłuszczowych z oleju roślinnego, frakcjonowanie oleju talowego, zagęszczanie gliceryny, oczyszczanie i dezodoryzacja oleju rybnego;
– Przemysł chemiczny: separacja aromatycznych amin ze związków utlenionych oraz produktów, separacja długo-łańcuchowych chlorków kwasowych z zanieczyszczeń oraz kwasów wolnych, separacja rozpuszczalników z olejów silikonowych, zagęszczanie i oczyszczanie estrów, zagęszczanie herbicydów i środków owadobójczych, oczyszczanie estrów sorbitanu, oczyszczanie wosku kandelila oraz innych wosków pochodzenia naturalnego, eliminacja rozpuszczalników ora ulepszanie koloru wosku montanowego, dezodoryzacja, separacja pestycydów oraz odbarwianie lanoliny;
– Przemysł petrochemiczny: separacja mikrokrystalicznego wosku z ropy naftowej, frakcjonowanie wosków syntetycznych i petrochemicznych na woski miękkie i twarde;
– Obróbka polimerów: oczyszczanie i zagęszczanie monomerów, oczyszczanie i zagęszczanie polimerów, oczyszczanie środków zmiękczających;
– Przemysł spożywczy, środków smakowych oraz zapachowych: eliminacja węglowodorów terpenowych i zagęszczanie olejków eterycznych, oddzielanie rozpuszczalników od aromatów, zagęszczanie soków lub esencji, zagęszczanie tokoferoli, zagęszczanie i separacja kwas mlekowego;
– Recykling: oczyszczanie zużytych olejów, płynów hamulcowych, gliceryny i olejów transformatorowych, recykling roztworów macierzystych dimetylosulfotlenku, przetwarzanie roztworów macierzystych w przemyśle farmaceutycznym oraz produkcja zaawansowanych półproduktów organicznych.