Wstrząsacz udarowy

W silosach, lejach zasypowych, zasobnikach i innych pojemnikach może powstać przylegająca do wewnętrznych ścianek warstwa drobnej frakcji produktu. Usunięcie tej warstwy w celu użycia tworzącego ją materiału w procesie wymaga wstrząsu mechanicznego o znacznej sile. Również w przypadku materiałów trudnych do rozładunku może wymagać wytworzenia wstrząsów.

Usuwanie nagromadzeń materiału wewnątrz zbiornika poprzez zastosowanie generowanych pneumatycznie wstrząsów

Pneumatyczny wstrząsacz udarowy ASH firmy GVF Impianti pomaga usunąć nagromadzenia warstw proszkowego materiału z wewnętrznych ścianek silosów, zasobników i lejów. Generuje on wstrząs porównywalny do uderzenia młotkiem, który może usunąć zalegającą warstwę. System ASH jest korzystniejszy od typowych urządzeń wibracyjnych, ponieważ nie powoduje on narażenia połączeń spawanych w zbiorniku na obciążenia. Cechuje się on bardzo niskim zużyciem powietrza i jest praktycznie bezobsługowy. Systemy ASH pozwalają usprawnić przepływ trudnych do rozładunku substancji. Można je stosować w silosach, lejach załadowczych i zasobnikach do przechowywania proszków. Pozwalają one także całkowicie opróżnić zbiornik z danej substancji przed zmianą produktu.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

  • Poprawa wydajności
  • Poprawa przepływu produktów w formie proszku trudnych w rozładunku
  • Uniknięcie niepotrzebnego narażania spoin spawanych na obciążenie i wydłużenie trwałości
  • Zerowe przestoje konserwacyjne, bezobsługowa konstrukcja
  • Uproszczenie czyszczenia w celu całkowitego wyładunku produktu
Firma GVF Impianti jest wiodącym dostawcą systemów transportu substancji sypkich stosowanych w gałęziach przemysłu ciężkiego