Wielostopniowy destylator pilotażowy

W celu zbierania danych o możliwości skalowania oraz uzyskania niewielkich próbek substancji o wysokiej temperaturze wrzenia, wrażliwych na ciepło i o wysokiej lepkości z wykorzystaniem destylacji z krótką ścieżką oraz odparowania warstewkowego z przegarnianiem. Wielostopniowy destylator pilotażowy jest idealnym rozwiązaniem.

Wielostopniowy destylator pilotażowy czyli destylacja z krótką ścieżką

Połączenie destylacji z krótką ścieżką z metodą warstewkową z przegarnianiem (WFE) zapewnia bardziej wszechstronny sposób uzyskania pożądanej jakości produktu. W systemach kilkuetapowych możliwe jest rozdzielanie złożonych mieszanin produktów na poszczególne frakcje o pożądanej jakości. System pilotażowy do destylacji wieloetapowej firmy VTA umożliwia dostosowanie do szczególnych wymagań.

Urządzenia firmy VTA do wieloetapowej destylacji w skali pilotażowej pozwalają uzyskać dane niezbędne do zwiększenia skali produkcji. Kolejno pozwalają otrzymywać niewielkie ilości próbek produktów oraz prowadzić optymalizację istniejących procesów. Takich jak zatężanie, rozdział frakcyjny, destylacja, oczyszczanie i suszenie wrażliwych na temperaturę produktów o wysokiej temperaturze wrzenia.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Możliwość przetwarzania wrażliwych na temperaturę produktów o wysokiej temperaturze wrzenia
  • Praca z produktami o wysokiej lepkości, które powodują zanieczyszczanie ścianek urządzenia powstającymi osadami
  • Możliwość skonfigurowania urządzenia stosownie do potrzeb klienta

VTA Verfahrenstechnische Anlagen GmbH & Co. KG, to producent kolumn destylacyjnych, mających zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym.

Zastosowanie kolumn destylacyjnych firmy VTA (Wiped Film oraz Short Path):
– Przemysł tłuszczowy i olejowy: separacja wolnych kwasów tłuszczowych z oleju roślinnego, frakcjonowanie oleju talowego, zagęszczanie gliceryny, oczyszczanie i dezodoryzacja oleju rybnego;
– Przemysł chemiczny: separacja aromatycznych amin ze związków utlenionych oraz produktów, separacja długo-łańcuchowych chlorków kwasowych z zanieczyszczeń oraz kwasów wolnych, separacja rozpuszczalników z olejów silikonowych, zagęszczanie i oczyszczanie estrów, zagęszczanie herbicydów i środków owadobójczych, oczyszczanie estrów sorbitanu, oczyszczanie wosku kandelila oraz innych wosków pochodzenia naturalnego, eliminacja rozpuszczalników ora ulepszanie koloru wosku montanowego, dezodoryzacja, separacja pestycydów oraz odbarwianie lanoliny;
– Przemysł petrochemiczny: separacja mikrokrystalicznego wosku z ropy naftowej, frakcjonowanie wosków syntetycznych i petrochemicznych na woski miękkie i twarde;
– Obróbka polimerów: oczyszczanie i zagęszczanie monomerów, oczyszczanie i zagęszczanie polimerów, oczyszczanie środków zmiękczających;
– Przemysł spożywczy, środków smakowych oraz zapachowych: eliminacja węglowodorów terpenowych i zagęszczanie olejków eterycznych, oddzielanie rozpuszczalników od aromatów, zagęszczanie soków lub esencji, zagęszczanie tokoferoli, zagęszczanie i separacja kwas mlekowego;
– Recykling: oczyszczanie zużytych olejów, płynów hamulcowych, gliceryny i olejów transformatorowych, recykling roztworów macierzystych dimetylosulfotlenku, przetwarzanie roztworów macierzystych w przemyśle farmaceutycznym oraz produkcja zaawansowanych półproduktów organicznych.