Wielokierunkowe zawory przełączne do transportu pneumatycznego

Produkty transportowane rurami transportu pneumatycznego często są kierowane do wielu wylotów w celu napełniania lub rozprowadzania. Mechanizm przełączania może wprowadzać przerwy w działaniu całego systemu i niemile widziane braki ciągłości strumieni wylotowych.

Kierowanie produktu transportowanego pneumatycznie do wielu wylotów

Wielodrogowe zawory przełączne serii DS firmy GVF Impianti są przeznaczone do instalacji w systemach transportu pneumatycznego działającego zarówno w fazie gęstej jak i rozproszonej. Są one dostępne w rozmiarach od 2,5 do 8 cali i w konfiguracjach o od 2 do 12 wylotów. Zawór przełączny jest łatwy w montażu zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej. Gwarantuje on ciągłość przepływu materiału bez zatrzymań. Zawór przełączny zmniejsza zużycie podzespołów układu i ogranicza do minimum straty ładunku. Dla łatwiejszej konserwacji uszczelki są wymienne. Seria zaworów przełącznych DS eliminuje powstawanie złogów produktu i jego zanieczyszczanie się w trakcie transportu, dzięki czemu nadaje się do produktów o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych. Zawory serii DS idealnie nadają się do układów załadunku zbiorników i zasobników magazynowych. Są one dostarczane z nadmuchiwanymi uszczelkami gwarantującymi szczelność zamknięcia przy ciśnieniach do 4 barów. Zawory te znajdują zastosowania przy przełączaniu przepływu piasku odlewniczego i innych rozdrobnionych, ściernych lub granulowanych produktów, takich jak skaleń, popiół lotny, glinka, sadza, landrynki, granulaty tworzyw, orzeszki, ziarna fasoli i zboże.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

  • Szybka instalacja dzięki prostemu sposobowi montażu
  • Poprawienie jakości produktu poprzez wyeliminowanie powstawania złogów i możliwości wprowadzenia zanieczyszczeń
  • Uzyskanie wysokich natężeń przepływu ze zmniejszeniem strat produktu
  • Uproszczone czynności serwisowe dzięki wymiennym uszczelkom
  • Zmniejszenie kosztów i czasu przestojów dzięki konstrukcji odpornej na zużycie
Firma GVF Impianti jest wiodącym dostawcą systemów transportu substancji sypkich stosowanych w gałęziach przemysłu ciężkiego