Tunel do pasteryzacji RF

Pasteryzacja przy pomocy pary lub innych nośników ciepła ma swoje ograniczenia co skutkuje nierównomiernym efektem technologicznym. Zbyt duże różnice temperatur mogą powodować zmiany białek i innych cennych składników, czyli w konsekwencji jakości produktu. Skala problemu zależy od konsystencji produktu, wrażliwości, cech fizykochemicznych, wymiarów itp. Ogrzewanie z zewnątrz do środka produktu spowalnia opór termiczny materii. Dodatkowym problemem jest często także opakowanie.

Tunel do pasteryzacji i sanityzacji wykorzystujący fale radiowe

Rozwiązaniem powyższych problemów może być technologia fal radiowych, oparta na zasadzie działania pola elektromagnetycznego na wodę zawartą w produkcie. Pod wpływem częstotliwości radiowych cząsteczki wody ulegają wibracji i rotacji wytwarzając natychmiast ciepło endogeniczne w całej masie, dzięki czemu cały proces jest znacznie szybszy niż konwencjonalne metody suszenia. Głębokość penetracji fal w zakresie 0,5-1m daje tej metodzie przewagę nad innymi, w tym również nad technikami mikrofalowymi. Opakowanie nie stanowi istotnej bariery.

Efekt cieplny wynika jedynie z ruchu molekuł wody, przez co cechy biologiczne, chemiczne, sensoryczne i odżywcze produktów spożywczych nie ulega zmianie, co warunkuje zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Częstotliwość radiowa jest z powodzeniem stosowana w przemyśle spożywczym od lat 80-tych. Proces ten jest bezpieczny dla obsługi i może być precyzyjnie kontrolowany. Produkt umieszczony na taśmie tunelu przemieszcza się z kontrolowaną, regulowaną, zależną od produktu prędkością. Poddawany jest działaniu pola o częstotliwości 27,12 MHz , wytworzonego przez triodę. Pasteryzacja/ sanityzacja odbywa się w zadanej temperaturze odpowiednio do wymagań.

Tunel do pasteryzacji posiada wielkość dostosowaną do charakterystyki fizycznej produktu, wymaganej temperatury i czasu procesu. Posiada budowę modułową, czyli składa się z jednego lub kilku modułów tunelowymi o mocy RF od 5 do 85 kW. Oprogramowanie PLC zapewnia łatwą i bezproblemową integrację z w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi. Jest pełna kontrola energii absorbowanej z dokładnością do <1%, poprzez prędkość przenośnika, napięcie i wysokość elektrody.

Niejonizujące fale o częstotliwości radiowej są wykorzystywane do dezynfekcji, sanityzacji lub pasteryzacji produktów przy zachowaniu wszystkich ich właściwości fizycznych i sensorycznych. Technologia szczególnie często stosowana dla: zbóż, nasion roślin strączkowych, ryżu, kukurydzy, ziół, mąki, makaronu w opakowaniach.

Korzyści:

  • Wyrównany efekt pasteryzacji w całej masie bez względu na wielkość produktu
  • Możliwość prowadzenia procesu na zapakowanym produkcie jak i luzem na taśmie.
  • Energooszczędność procesu
  • Wydłużony okres przydatności do spożycia bez użycia konserwantów
  • Przyspieszenie procesu nagrzewania wstępnego, co zwiększa wydajność.
  • Małe wymiary urządzenia, bezpieczeństwo, energooszczędność i łatwość obsługi urządzenia
  • Modułowa konstrukcja pozwala na zwiększenie wydajności produkcji w późniejszym czasie.

RF Systems jest producentem urządzeń wykorzystujących fale radiowe w procesach rozmrażania, suszenia, pasteryzacji, głównie dla przemysłu spożywczego i tekstylnego