System zautomatyzowanego pobierania próbek dla monitorowania bioprocesów

Dokładne i zautomatyzowane pobieranie próbek kultur jest kluczowym wymogiem przy opracowywaniu biofarmaceutyków. W celu zautomatyzowanego pobierania próbek z dużej liczby bioreaktorów wymagany jest solidny i niezawodny system automatyczny, który będzie w stanie precyzyjnie dostarczyć próbki z bioprocesów bezpośrednio do szeregu urządzeń analitycznych, a przy tym pozwoli zachować najwyższe poziomy sterylności. Dla działalności na średnią skalę wymagany jest przystępny kosztowo i wydajny system, który poprawi wydajność procesu.

Zautomatyzowane pobieranie próbek z wielu reaktorów

Flownamics Seg-Flow 4800 jest w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem do liniowego poboru próbek z maksymalnie 8 bioreaktorów. Dzięki unikalnym próbnikom FISP do pobierania próbek wolnych od komórek Seg-Flow może dostarczać dokładne próbki do maksymalnie 4 analizatorów.

Technologia segmentacji przepływu pozwala na szybkie i dokładne pobieranie z reaktorów próbek o małej objętości z kulturami bakterii aerobowych i anaerobowych, oraz komórkami drożdży, grzybów, alg, a także kultur komórek owadzich, zwierzęcych i ssaków. Możliwe jest pobieranie próbek z komórkami jak i bez nich.

System umożliwia szybkie i dokładne pobieranie próbek o określonej przez użytkownika objętości od 250 µl do 15 ml.

Dane i informacje dla każdego zbiornika lub strumienia są rejestrowane oddzielnie i prezentowane za pomocą wbudowanego serwera Flow-Web, który pozwala na ich wyświetlanie i manipulowanie nimi z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego.

W celu obniżenia kosztów obsługi i konserwacji system Seg-Flow jest wyposażony w jednorazowe elementy trasy od zbiornika do analizatora. Linia próbkowania jest automatycznie myta lub sterylizowana po każdej próbce. Zastosowanie przyjaznego systemu operacyjnego oznacza minimum wymaganych szkoleń oraz prostą konfigurację.

System Seg-Flow działa pod kontrolą wszechstronnego oprogramowania, które można dostosować do konkretnego zastosowania. Oprogramowanie umożliwia zapis danych w formacie arkusza kalkulacyjnego lub automatyczne eksportowanie do innych aplikacji. Stan systemu i raporty można szybko sprawdzić z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę i dostęp do sieci Internet.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Zautomatyzowany system poboru próbek o wysokiej wszechstronności, który można dostosować do konkretnych wymagań użytkownika.
  • Jedno urządzenie, które umożliwia pobieranie próbek z maksymalnie 8 reaktorów i dostarczanie ich do maksymalnie 4 analizatorów
  • Wbudowany serwer WWW umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie za pomocą każdego urządzenia podłączonego do sieci
  • Minimum czynności konserwacyjnych i łatwa konfiguracja pozwalają obniżyć wymagania w zakresie szkoleń
  • Technologia segmentacji przepływu umożliwia dokładne pobieranie próbek zawierających jak i nie zawierających komórek

Firma Flownamics (http://www.flownamics.com) została założona w 1995 r. i od tego czasu pracuje nad rozwojem nowych technologii w zakresie pobierania próbek w procesach biotechnologicznych, ich automatyzacji i sterowania. Flownamics oferuje wysokiej jakości produkty do procesów fermentacji oraz na potrzeby osób obsługujących bioreaktory w branży biotechnologicznej.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Brochure_Flownamics-Seg-Flow.pdf application/pdf 0.66 MB