System półautomatycznej filtracji o przepływie stycznym

Filtracja o przepływie stycznym jest jednym z kluczowych procesów dla branży technologii biofarmaceutycznych.  Wydajny, kontrolowany i udokumentowany system do filtracji z przepływem stycznym w skali laboratoryjnej pomaga producentom podczas faz opracowywania produktów i procesów oraz w produkcji. Doświadczeni producenci biofarmaceutyczni nie mają wątpliwości, że inwestycja w automatyzację i zmniejszenie potrzeb utrzymania będzie zawsze dobrym wyborem.

Półautomatyczna filtracja o przepływie stycznym wykorzystująca tylko elementy jednorazowego użytku

Firma Scilog koncentruje się na poprawie jakości i wydajności w procesach klientów z branży biofarmaceutycznej poprzez udoskonalenia i zautomatyzowanie pomiaru, filtracji i innych potrzeb procesowych. System SciPure 150 jest półautomatycznym systemem filtracji z przepływem stycznym z użyciem elementów jednorazowego użytku, wyposażonym w elektroniczny panel obsługowy i dedykowane oprogramowanie.  Wszystkie elementy półautomatycznego systemu filtracji o przepływie stycznym w kontakcie z produktem, w tym i czujniki są elementami jednorazowego użycia.  Zainstalowane oprogramowanie systemu oferuje ustawianie przez użytkowników wartości granicznych i alarmów, gwarantujących jednostajną wydajność procesu bez potrzeby ciągłego nadzorowania.  Półautomatyczny system o przepływie stycznym reaguje na sygnał z czujnika i utrzymuje określone przez użytkownika ciśnienie transmembranowe lub ustalone natężenie przepływu filtratu.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Łatwy w obsłudze panel operatorski (HMI) z automatycznym gromadzeniem danych za pomocą oprogramowania FlexDaq
  • Zatężanie i diafiltracja roztworów biofarmaceutycznych w cyklu półautomatycznym
  • Zawiera czujniki temperatury, ciśnienia i przewodności

Wygoda oferowana dzięki użyciu na drodze przepływu elementów jednorazowego użycia

Scilog provides sensor technology and automated lab-scale and production systems for the biopharmaceutical industry