System półautomatycznej filtracji o przepływie prostopadłym

W branży technologii biofarmaceutycznych do przygotowywania cieczy i roztworów do dalszych etapów procesowych często stosuje się filtrację o przepływie prostopadłym. Szeroki wybór dostępnych w handlu i używanych filtrów sprawia, że stworzenie wydajnego i dającego jednostajne wyniki procesu wymaga precyzyjnego sterowania parametrami filtracji. Doświadczeni producenci biofarmaceutyczni nie mają wątpliwości, że inwestycja w automatyzację i zmniejszenie potrzeb utrzymania będzie zawsze dobrym wyborem.

 

Półautomatyczna filtracja o przepływie prostopadłym wykorzystująca tylko elementy jednorazowego użytku

 

Firma Scilog koncentruje się na poprawie jakości i wydajności w procesach klientów z branży biofarmaceutycznej poprzez udoskonalenia i zautomatyzowanie pomiaru, filtracji i innych potrzeb procesowych. System SciPure 140 jest półautomatycznym systemem filtracji z przepływem prostopadłym z komponentami jednorazowego użytku, wyposażonym w elektroniczny panel obsługowy, pompę ze sterowaniem PID i dedykowane oprogramowanie. Wszystkie elementy systemu w kontakcie z produktem, w tym i czujniki są elementami jednorazowego użycia. Zainstalowane oprogramowanie systemu oferuje ustawianie przez użytkowników wartości granicznych i alarmów, gwarantujących jednostajną wydajność procesu bez potrzeby ciągłego nadzorowania. System reaguje na sygnał z czujnika i utrzymuje na stałym poziomie określone przez użytkownika natężenie przepływu filtratu lub ciśnienie filtracji.

 

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Łatwy w obsłudze panel operatorski (HMI) z automatycznym gromadzeniem danych
  • Oczyszczanie roztworów biofarmaceutycznych w cyklu półautomatycznym
  • Półautomatyczne przygotowanie buforów
  • Zawiera czujnik ciśnienia z możliwością rozszerzenia o pomiar temperatury, przewodności i mętności
  • Wygoda oferowana dzięki użyciu na drodze przepływu elementów jednorazowego użycia

Scilog provides sensor technology and automated lab-scale and production systems for the biopharmaceutical industry