System filtracji o przepływie prostopadłym dla laboratoriów

W branży technologii biofarmaceutycznych do przygotowywania cieczy i roztworów do dalszych etapów procesowych często stosuje się filtrację o przepływie prostopadłym.  Szeroki wybór dostępnych w handlu i używanych filtrów sprawia, że stworzenie wydajnego i dającego jednostajne wyniki procesu wymaga precyzyjnego sterowania parametrami filtracji i stanem użytego medium filtracyjnego.  Doświadczeni producenci biofarmaceutyczni wiedzą, że istotnym etapem opracowywania wydajnego procesu są badania i dokumentacja laboratoryjna procesów filtracji prostopadłej przed wdrożeniem na skalę produkcyjną.

Półautomatyczna filtracja o przepływie prostopadłym dla laboratoriów

Firma Scilog koncentruje się na poprawie jakości i wydajności w procesach klientów z branży biofarmaceutycznej poprzez udoskonalenia i zautomatyzowanie pomiaru, filtracji i innych potrzeb procesowych.  System FilterTec jest półautomatycznym systemem filtracji z przepływem prostopadłym wyposażonym w elektroniczny panel obsługowy i dedykowane oprogramowanie.  Zainstalowane oprogramowanie systemu oferuje ustawianie przez użytkowników wartości granicznych i alarmów, gwarantujących jednostajną wydajność procesu bez potrzeby ciągłego nadzorowania.  System reaguje na sygnał z czujnika i utrzymuje określone przez użytkownika ciśnienie zwrotne na filtrze lub ustalone natężenie przepływu filtratu.  W skład wchodzą również jednorazowe czujniki ciśnienia oraz wbudowana waga elektroniczna oraz programowana pompa perystaltyczna, dzięki którym filtracja z poprzecznym przepływem strumienia z bioreaktora odbywa się bez nadzoru i zgodnie z podanymi przez użytkownika parametrami.  Po rozszerzeniu systemu o pakiet dokumentujący SciDoc możliwe jest wyliczanie, wyświetlenie i rejestrowanie 15 parametrów filtracji, co oznacza więcej informacji i kontroli niezbędnych przy opracowywaniu optymalnego procesu filtracji z przepływem poprzecznym.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Łatwy w obsłudze panel operatorski (HMI) z automatycznym gromadzeniem danych za pomocą opcjonalnego pakietu SciDoc
  • Zawiera czujniki ciśnienia jednorazowego użytku i reaguje na sygnał z czujnika
  • Kompatybilny z wieloma wkładami do filtracji z przepływem prostopadłym różnych producentów
  • Automatycznie określa możliwości filtra przy opracowywaniu procesu
  • Umożliwia optymalizację procesów filtracji przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym

Scilog provides sensor technology and automated lab-scale and production systems for the biopharmaceutical industry