Przemysłowa suszarnia tunelowa dla sektora spożywczego

Suszone produkty spożywcze ze względu na swoją naturalność i trwałość znajdują uznanie na rynku. Niektóre metody suszenia jak w urządzeniach półkowych nie dają wystarczającej, powtarzalnej jakości ze względu na prace cykliczną. Oczekiwanie na przygotowanie partii do suszenia powoduje zmiany organoleptyczne, składu produktu i niejednorodny efekt końcowy. Przemysłowa suszarnia tunelowa firmy Pigo eliminuje ten problem. Posiada rozwiązanie, które poprzez sukcesywne wprowadzanie wózków do przelotowej suszarni tunelowej umożliwia pracę ciągłą na etapie przygotowania i suszenia.

Suszarnia tunelowa posiada szeroki zakres suszenia produktów

Przemysłowa suszarnia tunelowa PG 128 firmy Pigo łączy elastyczność i prostotę suszenia półkowego z zaletami procesu ciągłego, który zapewnia jakość, wyrównanie efektu suszenia i jest odpowiednim rozwiązaniem dla owoców, warzyw lub ziół. Sekwencyjny, ciągły proces suszenia daje przewagę nad suszarniami komorowymi, ponieważ proces przygotowania jest praktycznie ciągły a suszenia krótszy. W ten sposób linie przygotowania wstępnego o mniejszej wydajności mogą zapewnić wymaganą produkcję suszu oraz pozwalają w razie potrzeby na suszenie mniejszych partii produktów w danym momencie.

Suszarnia tunelowa jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej i składa się z komory suszenia oraz kanału powietrznego nad suszarnią. Drzwi są umieszczone z przodu i z tyłu urządzenia, co pozwala na łatwy przepływ produktu i wszechstronny dostęp w celu konserwacji i czyszczenia. Strumień ogrzanego powietrza porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wózka. Taki system prowadzenia powietrza skraca czas suszenia i zmniejsza zużycie energii. Powietrze ogrzewane jest poprzez przejście przez wymiennik ciepła umieszczony w kanale. Wydajne wentylatory osiowe umieszczone w górnym kanale zapewniają równomierną cyrkulację powietrza w tunelu.

Suszenie w suszarni tunelowej odbywa się poprzez konwekcję. Pomiar i kontrola temperatury powietrza w tunelu prowadzona jest za pomocą sond pomiarowych umieszczonych w różnych punktach. Zapewnia to precyzyjną kontrolę całego procesu suszenia. Regulacja temperatury odbywa się automatycznie za pomocą zaworu regulacyjnego umieszczonego na wlocie pary do wymiennika ciepła. Cały proces suszenia może być kontrolowany ręcznie oraz przy użyciu dotykowego panelu sterowania, który znajduje się na zewnątrz tunelu.

System kanałów powietrznych pozwala na pełną elastyczność przepływu, od pełnej recyrkulacji do całkowitego zastąpienia nasyconego powietrza świeżym. Łatwo jest monitorować i kontrolować wszystkie parametry suszenia: przepływ powietrza, temperaturę, wilgotność i czas suszenia, co pozwala na optymalne dopasowanie parametrów suszenia do produktu i zachowanie jego naturalnych cech.

Wydajność suszarni tunelowej wynosi od 1000 do 8000 kg/dzień dla śliwek i od 1500 do 12000 kg/dzień dla jabłek w zależności od modelu.

Korzyści

  • Wykonanie całości urządzenia ze stali nierdzewnej zapewnia długą i wydajną pracę przy minimalnych kosztach konserwacji
  • Uzyskanie równomierności wysuszenia i wyższej jakości produktu.
  • Ekonomiczne wykorzystanie linii technologicznych
  • Standaryzacja jakości produktu
  • Ciągły proces przygotowania eliminuje utratę jakości przed suszeniem
  • Proces umożliwia obróbkę mniejszych partii produktów
  • Możliwość pracy w niskich temperaturach poprawia wykorzystanie energii i gwarantuje zachowanie naturalnych składników oraz uzyskanie wysokiej jakości produktu

Włoska firma Pigo Srl specjalizuje się w urządzeniach do zamrażania, liofilizacji i suszenia, a także w urządzeniach do przetwarzania owoców i warzyw.