Poziomy filtr płytowy typu Scavenger z przegarnianiem

Dokładna i nie sprawiająca trudności w konserwacji filtracja cieczy o wysokiej zawartości zanieczyszczeń jest kluczowym procesem niezbędnym w wielu branżach. W każdej branży, od wytwarzania energii do produkcji chemicznej i wytwarzania olejów jadalnych jakość produktu często jest uzależniona od wydajnego prowadzenia procesu filtracji.

Wkład filtracyjny o doskonałej stabilności placka i kompletnym odzysku produktu

Poziome filtry płytowe z przegarnianiem firmy Parker Twin Filter wykorzystują zestaw ustawionych poziomo płyt filtracyjnych umieszczonych w pionowym zbiorniku zamkniętym. Na płytach znajduje się medium filtracyjne dobrane odpowiednio do danego zastosowania. W miarę przepływu przez płytę zanieczyszczonej cieczy w kierunku wylotu ze zbiornika na medium filtracyjnym tworzy się warstwa ciał stałych zwana plackiem filtracyjnym, który należy okresowo usuwać. Systemy filtracyjne mogą pracować przy ciśnieniu roboczym do 8 barów i temperaturze cieczy do 100°C. Dopuszczalna różnica ciśnień na płytach filtra wynosi 3,5 bara. W serii filtrów „Scavenger” z przegarnianiem przy samym dnie zbiornika znajduje się końcowa płyta filtrująca służąca do filtrowania niewielkiej części cieczy, która w przeciwnym razie mogłaby zalegać przy dnie. Dzięki temu filtry serii Scavenger szczególnie dobrze nadają się do przetwarzania drogich cieczy, w przypadku których żadna objętość nie jest tracona. Filtry mogą być przystosowane do pracy zarówno w trybie periodycznym jak i ciągłym.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Króćce zakończone standardowymi kołnierzami wg norm DIN lub ANSI
  • Zaprojektowane i testowane zgodnie z wieloma normami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych
  • Możliwość doboru materiału, wydajności oraz medium filtracyjnego
  • Idealny wyładunek i odzysk placka ułatwiają czyszczenie i upraszczają czynności utrzymania

Parker Twin Filter (http://www.twinfilter.com/) jest wiodącym producentem systemów filtracyjnych dla wszystkich gałęzi przemysłu. Specjalizuje się w oczyszczaniu i klarowaniu cieczy, oczyszczaniu gazów z zanieczyszczeń. Wiedza inżynierów zdobyta na przestrzeni lat zawarta jest w maksymalizacji wydajności maszyn dla potrzeb produkcji oraz w zmniejszaniu kosztów eksploatacji. Firma dostarcza kompletne systemy, jak również materiały eksploatacyjne do ponad 80 krajów na całym świecie dzięki międzynarodowemu zespołowi specjalistów, który zobowiązany jest do zapewnienia najlepszego wsparcia technicznego.