Poziome wyparki cienkowarstwowe

Poziome wyparki cienkowarstwowe pozwalają zwiększyć czas przebywania produktu i umożliwiają osiągnięcie wysokiej szybkości odparowania oraz wysokiego stopnia rozdziału destylatu.

Odparowanie w urządzeniu o poziomej konstrukcji bez przerywania ciągłości warstwy

Poziome wyparki cienkowarstwowe firmy VTA zapewniają szeroki zakres regulacji czasu przebywania. Produkt jest rozprowadzany po ogrzewanej ściance wyparki przez wirnik, a na całej powierzchni wyparki tworzy się turbulentny pierścień produktu. Nie ma możliwości powstania przerw w warstwie produktu, dzięki czemu osiągane są wysokie szybkości odparowania i wysoki poziom rozdziału destylatu.

Maszyna ta może również służyć do prowadzenia różnych reakcji w trybie ciągłym z aktywnym próżniowym oddestylowaniem produktu z cienkiej i turbulentnej warstewki poprzez zwiększenie czasu przebywania.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Destylacja prowadzona w sposób ciągły
  • Możliwe jest uzyskanie bardzo wysokiej szybkości odparowania i wysokiego stopnia rozdziału destylatów
  • Możliwość zmiany czasu przebywania w szerokim zakresie
  • Nadaje się do destylacji w trakcie reakcji

VTA Verfahrenstechnische Anlagen GmbH & Co. KG, to producent kolumn destylacyjnych, mających zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym.

Zastosowanie kolumn destylacyjnych firmy VTA (Wiped Film oraz Short Path):
– Przemysł tłuszczowy i olejowy: separacja wolnych kwasów tłuszczowych z oleju roślinnego, frakcjonowanie oleju talowego, zagęszczanie gliceryny, oczyszczanie i dezodoryzacja oleju rybnego;
– Przemysł chemiczny: separacja aromatycznych amin ze związków utlenionych oraz produktów, separacja długo-łańcuchowych chlorków kwasowych z zanieczyszczeń oraz kwasów wolnych, separacja rozpuszczalników z olejów silikonowych, zagęszczanie i oczyszczanie estrów, zagęszczanie herbicydów i środków owadobójczych, oczyszczanie estrów sorbitanu, oczyszczanie wosku kandelila oraz innych wosków pochodzenia naturalnego, eliminacja rozpuszczalników ora ulepszanie koloru wosku montanowego, dezodoryzacja, separacja pestycydów oraz odbarwianie lanoliny;
– Przemysł petrochemiczny: separacja mikrokrystalicznego wosku z ropy naftowej, frakcjonowanie wosków syntetycznych i petrochemicznych na woski miękkie i twarde;
– Obróbka polimerów: oczyszczanie i zagęszczanie monomerów, oczyszczanie i zagęszczanie polimerów, oczyszczanie środków zmiękczających;
– Przemysł spożywczy, środków smakowych oraz zapachowych: eliminacja węglowodorów terpenowych i zagęszczanie olejków eterycznych, oddzielanie rozpuszczalników od aromatów, zagęszczanie soków lub esencji, zagęszczanie tokoferoli, zagęszczanie i separacja kwas mlekowego;
– Recykling: oczyszczanie zużytych olejów, płynów hamulcowych, gliceryny i olejów transformatorowych, recykling roztworów macierzystych dimetylosulfotlenku, przetwarzanie roztworów macierzystych w przemyśle farmaceutycznym oraz produkcja zaawansowanych półproduktów organicznych.