Półautomatyczna pakowarka do wielopaków

Połączenie produktów ze strumieni wytwarzanych przez odrębne pakowarki w jeden wielopak zazwyczaj w branży spożywczej odbywa się ręcznie. Sortowanie produktów i umieszczanie ich w wielopakach o zróżnicowanej zawartości może być czasochłonne, a w celu uzyskania realnej wydajności produkcyjnej wymaga uważnej organizacji.

Wydajne i schludne pakowanie wielopaków

Pakowarka Speedpack firmy Jongerius Hanco służy do kompletowania różnych typów opakowań wielopakowych różnymi produktami. Produkty są odbierane z pakowarek indywidualnych przez przenośniki taśmowe i dostarczane do maszyny Speedpack. Następnie pracownicy ręcznie umieszczają produkty według pożądanej konfiguracji. Następnie zgrupowane produkty są automatycznie zamykane w opakowaniu multipack. Ciągła zasada pracy systemu Speedpack pozwala na utrzymanie stałego strumienia opakowań multipack z wydajnością wyższą niż przy całkowicie ręcznym pakowaniu. Oprócz zwiększonej prędkości produkcji utrzymanie tej samej wydajności przygotowywania wielopaków wymaga teraz mniejszej liczby pracowników.
Jongerius Hanco oferuje trzy typy półzautomatyzowanych maszyn do wielopaków różniących się prędkością pakowania i wielkością opakowań: Multipack, Speedpack II oraz Speedpack XXL.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

  • Multipaki zawierające produkty na przykład różniące się smakiem
  • Zmniejszenie kosztów pracy
  • Jednostajny strumień wytwarzanych wielopaków
  • Zwiększona szybkość produkcji

 

Jongerius Hanco (https://www.jongeriushanco.com) is a specialist in multi packaging machines for air filled snack bags.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Brochure Jongerius Hanco.pdf application/pdf 4.43 MB