Pilotażowy destylator z destylacją z krótką ścieżką

Pozwala na otrzymywanie danych do zwiększenia skali podczas badań pilotażowych destylacji z krótką ścieżką. Destylację lub suszenie niewielkich ilości produktów przy użyciu jedynie 30 kg surowców. Pilotażowy destylator z destylacją z krótką ścieżką  jest modułowym urządzeniem do destylacji. Pozwala uzyskać dane niezbędne do zwiększenia skali produkcji.

Pilotażowy destylator z destylacją umożliwia rozbudowę skali produkcyjnej

Korzystając z pilotażowej destylacji z krótką ścieżką można dzięki zastosowaniu obniżonego ciśnienia uzyskać znaczne obniżenie temperatury wrzenia. Pilotażowe destylatory VTA do destylacji z krótką ścieżką są zbudowane modułowo i pozwalają na rozdzielanie niewielkich ilości produktu.  Umożliwiając późniejsze zwiększenie produkcji do skali przemysłowej. Wyparka pracuje przy ciśnieniu wynoszącym nawet 0,001 mbara. Może ona pracować z substancjami o lepkości nawet 15 000 mPa*s (cP) w temperaturze pracy.

Pilotażowy destylator z destylacją z krótką ścieżką firmy VTA do destylacji z krótką ścieżką pozwalają uzyskać dane niezbędne do zwiększenia skali produkcji. Pozwalają również otrzymywać niewielkie ilości próbek produktów. Mogą prowadzić optymalizację istniejących procesów takich jak zatężanie, rozdział frakcyjny, destylacja, oczyszczanie i suszenie.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Możliwość pracy przy ciśnieniu od 0,001 mbara do 1000 mbarów
  • Destylator może pracować z substancjami o wysokiej lepkości wynoszącej nawet 15 000 mPa*s (cP)
  • Możliwość odparowania pod ciśnieniem 0,001 mbara produktów o wysokiej temperaturze wrzenia

VTA Verfahrenstechnische Anlagen GmbH & Co. KG, to producent kolumn destylacyjnych, mających zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym.

Zastosowanie kolumn destylacyjnych firmy VTA (Wiped Film oraz Short Path):
– Przemysł tłuszczowy i olejowy: separacja wolnych kwasów tłuszczowych z oleju roślinnego, frakcjonowanie oleju talowego, zagęszczanie gliceryny, oczyszczanie i dezodoryzacja oleju rybnego;
– Przemysł chemiczny: separacja aromatycznych amin ze związków utlenionych oraz produktów, separacja długo-łańcuchowych chlorków kwasowych z zanieczyszczeń oraz kwasów wolnych, separacja rozpuszczalników z olejów silikonowych, zagęszczanie i oczyszczanie estrów, zagęszczanie herbicydów i środków owadobójczych, oczyszczanie estrów sorbitanu, oczyszczanie wosku kandelila oraz innych wosków pochodzenia naturalnego, eliminacja rozpuszczalników ora ulepszanie koloru wosku montanowego, dezodoryzacja, separacja pestycydów oraz odbarwianie lanoliny;
– Przemysł petrochemiczny: separacja mikrokrystalicznego wosku z ropy naftowej, frakcjonowanie wosków syntetycznych i petrochemicznych na woski miękkie i twarde;
– Obróbka polimerów: oczyszczanie i zagęszczanie monomerów, oczyszczanie i zagęszczanie polimerów, oczyszczanie środków zmiękczających;
– Przemysł spożywczy, środków smakowych oraz zapachowych: eliminacja węglowodorów terpenowych i zagęszczanie olejków eterycznych, oddzielanie rozpuszczalników od aromatów, zagęszczanie soków lub esencji, zagęszczanie tokoferoli, zagęszczanie i separacja kwas mlekowego;
– Recykling: oczyszczanie zużytych olejów, płynów hamulcowych, gliceryny i olejów transformatorowych, recykling roztworów macierzystych dimetylosulfotlenku, przetwarzanie roztworów macierzystych w przemyśle farmaceutycznym oraz produkcja zaawansowanych półproduktów organicznych.