Pilotażowy destylator warstewkowy z przegarnianiem

Pilotażowy destylator warstewkowy pozwala na otrzymywanie danych do zwiększenia skali podczas badań pilotażowych. Destylacji warstewkowej z przegarnianiem, destylację lub suszenie niewielkich ilości produktów przy użyciu jedynie 30 kg surowców.

Pilotażowy destylator warstewkowy z przegarnianiem umożliwiający rozbudowę do skali produkcyjnej

Korzystając z pilotażowych destylatorów warstewkowych z przegarnianiem dzięki zastosowaniu obniżonego ciśnienia można uzyskać znaczne obniżenie temperatury wrzenia. Proces jest prowadzony w sposób ciągły przy niezwykle krótkich czasach przebywania. Pilotażowe destylatory VTA do destylacji warstewkowej z przegarnianiem pozwalają na przetwarzanie niewielkich ilości produktu. Umożliwiając późniejsze zwiększenie produkcji do skali przemysłowej. Dysponując jedynie 30 kg surowca można łatwo przeprowadzić przydatną i niezawodną próbę. Destylator może pracować z substancjami o lepkości nawet 100 000 mPa*s (cP) w temperaturze pracy

Destylator pilotażowy warstewkowy z przegarnianiem pozwalają uzyskać dane niezbędne do zwiększenia skali produkcji, otrzymywać liczne próbki produktów oraz prowadzić optymalizację istniejących procesów takich jak oddzielanie, suszenie, zatężanie, rozdział frakcyjny, destylacja, usuwanie zapachów czy oczyszczanie.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Przetwarzanie produktów o wysokiej temperaturze wrzenia, wysokiej lepkości lub wykazujących skłonność do krystalizacji
  • Możliwość pracy przy ciśnieniu od 0,1 mbara do 1000 mbarów
  • Możliwość połączenia z dodatkowymi etapami odparowania

VTA Verfahrenstechnische Anlagen GmbH & Co. KG, to producent kolumn destylacyjnych, mających zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym.

Zastosowanie kolumn destylacyjnych firmy VTA (Wiped Film oraz Short Path):
– Przemysł tłuszczowy i olejowy: separacja wolnych kwasów tłuszczowych z oleju roślinnego, frakcjonowanie oleju talowego, zagęszczanie gliceryny, oczyszczanie i dezodoryzacja oleju rybnego;
– Przemysł chemiczny: separacja aromatycznych amin ze związków utlenionych oraz produktów, separacja długo-łańcuchowych chlorków kwasowych z zanieczyszczeń oraz kwasów wolnych, separacja rozpuszczalników z olejów silikonowych, zagęszczanie i oczyszczanie estrów, zagęszczanie herbicydów i środków owadobójczych, oczyszczanie estrów sorbitanu, oczyszczanie wosku kandelila oraz innych wosków pochodzenia naturalnego, eliminacja rozpuszczalników ora ulepszanie koloru wosku montanowego, dezodoryzacja, separacja pestycydów oraz odbarwianie lanoliny;
– Przemysł petrochemiczny: separacja mikrokrystalicznego wosku z ropy naftowej, frakcjonowanie wosków syntetycznych i petrochemicznych na woski miękkie i twarde;
– Obróbka polimerów: oczyszczanie i zagęszczanie monomerów, oczyszczanie i zagęszczanie polimerów, oczyszczanie środków zmiękczających;
– Przemysł spożywczy, środków smakowych oraz zapachowych: eliminacja węglowodorów terpenowych i zagęszczanie olejków eterycznych, oddzielanie rozpuszczalników od aromatów, zagęszczanie soków lub esencji, zagęszczanie tokoferoli, zagęszczanie i separacja kwas mlekowego;
– Recykling: oczyszczanie zużytych olejów, płynów hamulcowych, gliceryny i olejów transformatorowych, recykling roztworów macierzystych dimetylosulfotlenku, przetwarzanie roztworów macierzystych w przemyśle farmaceutycznym oraz produkcja zaawansowanych półproduktów organicznych.