Odzysk gazu w przemyśle szklarskim

Niezawodne i stałe zaopatrzenie w gazy przemysłowe jest kluczowym warunkiem wytwarzania szkła płaskiego odpowiedniej jakości. Najważniejsze z gazów zużywanych przy produkcji szkła to tlen do opalania pieców oraz azot i wodór do przygotowywania wanny z cyną. Jednakże gazy te obecnie są otrzymywane w wyniku elektrolizy i dostarczane transportem samochodowym w formie skroplonej lub sprężonej, przez co w rezultacie proces jest kosztowny, a dostawy czasochłonne.

Odzyskiwanie niewykorzystanej w procesach przemysłowych mieszaniny gazowego azotu-wodoru

W celu zmniejszenia wpływu na środowisko, obniżenia kosztów i zwiększenia niezawodności dostaw gazów firma HyGear proponuje połączenie konwencjonalnych drogowych dostaw gazu z samodzielnym generowaniem gazu na terenie zakładu.

System Hy.REC mix firmy HyGear odzyskuje zanieczyszczoną i zużytą mieszaninę gazów ze stosowanej w produkcji szkła metodą float kadzi z roztopioną cyną. Możliwe jest odzyskanie znacznych ilości azotu i wodoru, a następnie ponowne wykorzystanie w formie świeżej mieszanki gazu redukującego.

Ponieważ ekonomiczna stopa zwrotu z inwestycji w systemy odzysku gazu zależy od ich zużycia energii oraz wartości odzyskanej mieszanki gazów, system Hy.REC mix został zaprojektowany tak, aby dzięki najniższemu zużyciu energii oferować wyższą zyskowność ekonomiczną. Moduł obróbki końcowej został zaprojektowany do oczyszczania metodą adsorpcji zmiennotemperaturowej (TSA – Temperature Swing Adsorption) oraz pracy z ultraniskim spadkiem ciśnienia.

W zależności od charakteru i rozkładu wielkości zanieczyszczeń system Hy.REC może zawierać moduł filtracji suchej lub mokrej. Innowacyjna technologia płukania w skruberach kondensacyjnych pozwala przy relatywnie obniżonym ciśnieniu zmniejszyć całkowite zapotrzebowanie systemu na media. Ponadto stosowane w systemie kondycjonowania zaawansowane technologie umożliwiają zmniejszenie do minimum strat energii i uzyskanie bezpiecznej i stabilnej w dłuższym okresie czasu pracy.

Podsumowując, system Hy.REC®mix pozwala odzyskać mieszaniny gazów z kadzi cynowej w produkcji szkła metodą float. Jednakże poprzez niewielkie zmiany system można także dostosować do innych zastosowań. Doskonale sprawdzi się w branży spożywczej, przemyśle metalowym, chemicznym i elektronicznym.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Minimalne zużycie energii elektrycznej
  • Lepszy zwrot ekonomiczny
  • Obniżenie wydatków eksploatacyjnych
  • Zmniejszenie strat energii i zapewnienie trwałości i niezawodności

Hygear jest wiodącym ekspertem w dziedzinie technologii wytwarzania wodoru na miejscu, specjalizującym się w dostarczaniu, mieszaniu i magazynowaniu wodoru oraz azotu w ilościach masowych.