Nablatowe komory laminarne o poziomym przepływie powietrza

Poziomy (poprzeczny) przepływ powietrza oczyszczanego na filtrach HEPA pozwala utworzyć obszar roboczy klasy 5 wg normy ISO 14644-1, w którym produkt jest zabezpieczony przed dostaniem się powietrza z otoczenia.

Szczególnie przystosowane do pracy w warunkach szpitalnych, laboratoriach kontrolnych i środowiskach nauk przyrodniczych

Komory laminarne o poziomym przepływie powietrza firmy Telstar Life-Sciences mają szeroką i wysoką przestrzeń roboczą i są w sposób ciągły przedmuchiwane przez strumień oczyszczonego powietrza na filtrach HEPA nawiewu laminarnego. Prędkość przepływu powietrza chroni produkt przed zanieczyszczeniem cząstkami z otoczenia laboratoryjnego. Własności laminarnego przepływu powietrza zapobiegają zanieczyszczeniu krzyżowemu między przedmiotami manipulowanymi w przestrzeni roboczej.

Oferują najwyższy poziom ochrony produktów w klasie systemów otwartych. Są doskonale przystosowane do pracy z produktami nie posiadającymi własności niebezpiecznych, wrażliwymi na zapylenie i/lub zanieczyszczenie, takimi jak leki do wstrzykiwania, kultury komórek i tkanek, preparaty próbek produktów żywnościowych do testowania sterylności oraz nadają się do stosowania w mikromechanice, optyce czy elektronice.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Niezawodna konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości
  • Komory dostępne w różnych rozmiarach
  • Gotowe do przystosowania do szczególnych wymagań

Przedsiębiorstwo Telstar Life Science Solutions specjalizuje się w projektowaniu i produkcji liofilizatorów GMP ze zintegrowanymi systemami załadunku/wyładunku, urządzeń do zapobiegania dostawaniu się zanieczyszczeń oraz do wytwarzania wody do wstrzykiwań oraz pary czystej, autoklawów, pieców suchych, destylatorów wody, generatorów pary czystej. Dodatkowo wśród produktów firmy znajdują się komory i boksy o przepływie laminarnym oraz izolatory zanieczyszczeń.