Moduł pobierania próbek cieczowych z kultur komórkowych o wysokiej gęstości

Automatyczne pobieranie próbek ze zbiorników reaktorów wymaga ostrożnego manipulowania w celu uzyskania próbek bez komórek. Staje się to jeszcze bardziej istotne w kulturach o wysokiej gęstości lub w medium o wysokiej lepkości. Sondy do pobierania próbek oraz zautomatyzowane systemy poboru można wyposażyć w samokalibrujący się moduł sterowania cieczami, dzięki któremu system poradzi sobie z tymi wyzwaniami i pozwoli uzyskiwać jednostajną jakość próbek.

Zwiększona kontrola nad przepływem cieczy w automatycznych systemach poboru próbek

Flownamics Seg-Mod 202 to samokalibrujący moduł cieczowy stosowany w przypadku kultur o wysokiej gęstości komórek. Moduł Seg-Mod 202 jest łatwo montowany do sond Flownamics FISP stosowanych w niezwykle popularnej gamie zautomatyzowanych systemów poboru próbek Seg-Flow. Moduł ten dzięki czujnikom ultradźwiękowym może oferować większą dokładność i niezawodność.

Moduł Seg-Mod oblicza działającą na sondę siłę zasysania przez ciecz i zapewnia dokładne i wolne od komórek pobieranie próbek. Po wykryciu zwiększenia lepkości zmniejszy on natężenie przepływu w celu zachowania jakości próbki.

Urządzenie działa w sposób niezależny od skali procesu, a jego konstrukcja przewiduje pracę ze zbiornikami każdego producenta w skali od laboratoryjnej do pełnej produkcyjnej.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Podwyższona jakość próbek w kulturach o wysokim zagęszczeniu lub w medium o wysokiej lepkości
  • Wysoka dokładność pomiaru dzięki użyciu czujników ultradźwiękowych
  • Bezproblemowo współpracuje z sondami FISP oraz zautomatyzowanymi samplerami Seg-Flow, podnosząc jakość uzyskiwanych próbek
  • Można go stosować z dowolnym zbiornikiem każdego producenta bez konieczności modyfikacji.
  • Łatwy w instalacji i samokalibrujący

Firma Flownamics (http://www.flownamics.com) została założona w 1995 r. i od tego czasu pracuje nad rozwojem nowych technologii w zakresie pobierania próbek w procesach biotechnologicznych, ich automatyzacji i sterowania. Flownamics oferuje wysokiej jakości produkty do procesów fermentacji oraz na potrzeby osób obsługujących bioreaktory w branży biotechnologicznej.