Młyn do suszenia i mielenia bentonitu

Po zmiażdżeniu i wysuszeniu bentonitu, ten minerał ilasty jest zwykle przetwarzany do postaci proszku przez młyn mielący i suszący do bentonitu. Pożądany stopień rozdrobnienia i jakość proszku bentonitowego zwiększa jego zdolność do hydratacji i absorpcji wody. Efekt ten osiąga za pomocą połączonego systemu mielenia i suszenia, który dzięki zastosowaniu części o wydłużonym czasie użytkowania – pozwala na zapewnienie długotrwałej i stabilnej pracy urządzenia.

Młyn do mielenia i suszenia miękkich i średnich minerałów w tym bentonitu

Młyn do bentniotu wahadłowy PM firmy NEUMAN & ESSER jest młynem walcowym służącym do drobnego mielenia i suszenia minerałów takich jak bentonit, glina, wapień i inne. Pozwala on na mielenie, deaglomerację, suszenie i klasyfikację cząstek, a wszystko odbywa się w jednej solidnej i trwałej maszynie.

Młyn do bentonitu składa się z solidnego odlewu, obudowy młyna oraz rotora z głowicą poprzeczną i wahadłami. Rolki poruszają się w stosunku do pierścienia mielącego, miażdżąc materiał bentonitowy do drobnych rozmiarów. Powietrze transportuje materiał do strefy mielenia poprzez kanały i łopatki obrotowe. Zarówno drobne jak i grube cząstki trafiają do klasyfikatora. Następuje tam separacja grubych cząstek i odesłanie ich do młyna w celu dalszego mielenia. Prędkość klasyfikatora może być regulowana w celu spełnienia wymagań, które pochodzą z pożądanego rozkładu wielkości cząstek. Wreszcie, kolektor odbiera cząstki o wymaganym końcowym stopniu rozdrobnienia.

Młyn do bentonitu wahadłowy PM może osiągnąć górne wielkości cząstek. W zakresie od 10 μm do 1.000 μm (wielkość oka: 1.250 – 18). Różne wydajności młyna mogą przyjmować ilości wejściowe od 0,5 t/h do 150 t/h. Mogą przetwarzać materiał wejściowy o wilgotności do 35%.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Wysoka wydajność klasyfikacji
  • Minimalne zapotrzebowanie na energię
  • Odpowiedni do mielenia miękkich i średnio twardych materiałów

NEA (NEUMAN & ESSER Process Technology GmbH) is specialized in grinding and classifying systems for coarse and finest classification.