Mieszalnik do proszków i cieczy o pracy periodycznej i przelotowej budowie

Z mieszaniem w trybie wsadowym proszków z cieczami związane jest wiele problemów.  Proces mieszania może zachodzić powoli, mogą być uwalniane pyły i rozpuszczalniki zanieczyszczające sąsiadujące miejsca pracy, proszki mogą się zbrylać, a w otrzymanej mieszaninie stosunek składników może nie być jednorodny.  Rozwiązanie tych problemów wymaga właściwego sprzętu, który jednocześnie pozwoli zwiększyć wydajność i jakość procesu.

Sprawne mieszanie szarżowe dla poprawy jakości i wydajności procesu

Liniowy mieszalnik szarżowy CMX 2000 firmy IKA służy do wprowadzania do cieczy składników stałych i wydajnego oraz jednorodnego ich mieszania w procesie prowadzonym partiami. Jego wielostopniowa budowa oraz unikatowy etap pompowania umożliwia przetwarzanie produktów o wysokiej lepkości z otrzymaniem produktu wolnego od aglomeratów. System jest zazwyczaj dostarczany z dozownikiem substancji stałych oraz zbiornikami mieszania. W zależności od przeznaczenia i wymogów klienta substancje stałe mogą być podawane ze stacji rozładowczej worków big-bag, leja zasypowego, pojemnika do rozładunku worków lub przy użyciu lancy zasysającej bezpośrednio z worka.  Dostępne są urządzenia dostosowane do wsadów o wielkości od 2 do ponad 5000 litrów.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Znaczne skrócenie czasu produkcji
  • Zapobieganie emisji pyłów i rozpuszczalników dzięki zamkniętej budowie systemu
  • Niezawodne zapobieganie tworzeniu się aglomeratów
  • Skrócony czas podawania surowców dzięki udoskonalonej metodzie ich rozprowadzania
  • Samoregulujący mechanizm podawania składników stałych i ciekłych

IKA to światowy lider w produkcji sprzętu laboratoryjnego. Technologia laboratoryjna IKA oferuje szeroką gamę innowacyjnych urządzeń do wielu zastosowań w dziedzinie badań i rozwoju. Wielu liderów na całym świecie zaufało marce IKA. Firma zdobyła wiodącą pozycję na światowym rynku dzięki swoim innowacyjnym mieszadłom magnetycznym, mieszalnikom, wstrząsarkom, homogenizatorom, młynom, itd. Specjalnie opracowane oprogramowania wykorzystywane są do laboratoryjnych i analitycznych aplikacji, jak również kontroli jakości produktu końcowego.