Maszyna do młócenia nasion

Po wyodrębnieniu nasion z materiału roślinnego należy jeszcze wykonać różne czynności czyszczące, aby uzyskać w pełni oczyszczone nasiona. Nasza maszyna do młócenia nasion wykonuje wszystkie te czynności w jednym procesie. To sprawia, że jest idealna dla stacji hodowli roślin.

Maszyna do młócenia nasion bez uszkodzeń

Maszyna do młócenia nasion STM-350 firmy Seed Processing Holland, to młócarnia odpowiednia do przetwarzania nasion magazynowanych i materiału stacji hodowli roślin. Obróbce bez uszkodzeń poddawane są nasiona warzyw, plony upraw polowych, nasiona konopi, baldachy i pąki.

Operatorzy ręcznie wprowadzają rośliny do maszyny z wykorzystaniem stolika wlotowego. Gdzie strąki i baldachy są rozbijane na mniejsze kawałki trzema bijakami z poliuretanu. Bijaki ze względu na materiał wykonania są bardzo wytrzymałe.

Prędkość i odległość między koszem młócącym a bijakami mogą być łatwo regulowane zgodnie z wymaganiami użytkownika. Gdy wymłócone nasiona przejdą przez kosz, są poddawane obróbce na przesiewaczu wibracyjnym, który oddziela nasiona na dwie frakcje. Jedna frakcja jest opróżniana do pojemnika antystatycznego. Natomiast pozostałe nasiona są przenoszone do separatora powietrznego w celu rozdzielenia ich na cięższe i lżejsze części.

Po oddzieleniu nasion od strąków lub baldachów są one gromadzone w pojemniku antystatycznym. Urządzenie STM-350 zostało zaprojektowane z licznymi, przezroczystymi oknami z poliwęglanu, umożliwiającymi operatorom wizualną kontrolę i regulację procesu w zależności od potrzeb.

Korzyści

  • Dysze do sprężonego powietrza ułatwiają czyszczenie komory
  • Oszczędność czasu dzięki integracji w jednej maszynie procesów przesiewania, czyszczenia  powietrzem i młócenia
  • Automatyczny system czyszczenia

Seed Processing Holland oferuje maszyny do młócenia i pozyskiwania nasion, suszarnie, urządzenia do gruntowania, kondycjonowania, czyszczenia, powlekania, maszyny do liczenia, ważenia i pakowania nasion warzyw i owoców.