Maszyna do dezynfekcji nasion

Dezynfekcja nasion jest niezbędna w celu wyeliminowania infekcji bakteryjnych i ochrony przed nimi w czasie przechowywania lub we wczesnym okresie wzrostu. Oprócz ochrony upraw, dezynfekcja nasion przyczynia się do zwiększenia szybkości kiełkowania i rozwoju korzeni rośliny. Niewłaściwe obchodzenie się z nasionami może powodować infekcje bakteryjne. Dlatego ważne jest, aby maszyna do dezynfekcji nasion, dezynfekowała je w sposób prawidłowy.

Wyeliminuj infekcje bakteryjne dzięki urządzeniu do dezynfekcji nasion

Maszyna do dezynfekcji nasion firmy Seed Processing Holland może być używana do obróbki nasion w kilku płynnych roztworach w celu zapobiegania infekcjom bakteryjnym i chorobom nasion. Urządzenie wykonane jest w większości z materiałów syntetycznych. Gwarantuje odporność na wiele środków chemicznych i nie ulega trwałemu uszkodzeniu w kontakcie z nimi.

Maszyna posiada dwie komory, gdzie każda z nich wyposażona jest w oddzielną pokrywę. Zapobiega to rozpryskiwaniu się płynów. Aby zapewnić właściwą wentylację gazów obie pokrywy mogą być również podłączone do oddzielnego systemu odprowadzania powietrza. Wyposażone są w wyłącznik bezpieczeństwa. Ma on na celu uniemożliwienia pracy jednostki  w przypadku, gdy pokrywa komory nie jest prawidłowo zamknięta.

Korzyści

  • Sprężynowa pokrywa zapewnia łatwość obsługi
  • Nasiona są przetwarzane w sposób powtarzalny i jednolity
  • Każda komora zwiększa całkowitą pojemność do 95 litrów
  • Bębny z nasionami mogą być używane w kolejnych etapach procesu bez dotykania nasion

Seed Processing Holland oferuje maszyny do młócenia i pozyskiwania nasion, suszarnie, urządzenia do gruntowania, kondycjonowania, czyszczenia, powlekania, maszyny do liczenia, ważenia i pakowania nasion warzyw i owoców.