Laboratoryjny destylator z destylacją z krótką ścieżką

Pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków z rozdzielania produktów wrażliwych na ciepło o wysokiej temperaturze wrzenia. Dysponując jedynie 2 kg surowca. Idealnym urządzeniem do tego typu zadań jest laboratoryjny destylator z destylacją z krótką ścieżką.

Laboratoryjny destylator z destylacją z krótką ścieżką idealny do separacji termicznej na małą skalę

Korzystając z pilotażowej destylacji z krótką ścieżką można dzięki zastosowaniu obniżonego ciśnienia uzyskać znaczne obniżenie temperatury wrzenia. Destylatory laboratoryjne VTA z destylacją z krótką ścieżką umożliwiają przeprowadzenie destylacji tą metodą i są wykonane w formie zestawianych razem modułów.

Sposób wykonania głównych podzespołów urządzenia umożliwia obserwację procesu i określanie właściwości produktu takich jak pienienie lub skłonność powstawania w trakcie destylacji osadów zanieczyszczających ścianki urządzenia, dostarczając cennych informacji i danych do analiz.

Laboratoryjny destylator z destylacją z krótką ścieżką nadaję się do przeprowadzania studium wykonalności. Realizacji pierwszych kroków opracowywania procesu, wytwarzania niewielkich próbek produktu końcowego. Także optymalizacji istniejących procesów. Takich jak zatężanie, rozdział frakcyjny, destylacja, oczyszczanie. Również suszenie wrażliwych na temperaturę produktów oraz składników o wysokiej temperaturze wrzenia.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Umożliwia wzrokową obserwację procesu destylacji
  • Dostępne są modele o różnej wielkości umożliwiając dobranie do wymagań klienta
  • Możliwość wykonania przydatnych i niezawodnych badań korzystając z nawet 2 kg surowca
  • Możliwe jest wybranie opcjonalnych systemów ciągłego podawania i ciągłego odbioru destylatu i pozostałości

VTA Verfahrenstechnische Anlagen GmbH & Co. KG, to producent kolumn destylacyjnych, mających zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym.

Zastosowanie kolumn destylacyjnych firmy VTA (Wiped Film oraz Short Path):
– Przemysł tłuszczowy i olejowy: separacja wolnych kwasów tłuszczowych z oleju roślinnego, frakcjonowanie oleju talowego, zagęszczanie gliceryny, oczyszczanie i dezodoryzacja oleju rybnego;
– Przemysł chemiczny: separacja aromatycznych amin ze związków utlenionych oraz produktów, separacja długo-łańcuchowych chlorków kwasowych z zanieczyszczeń oraz kwasów wolnych, separacja rozpuszczalników z olejów silikonowych, zagęszczanie i oczyszczanie estrów, zagęszczanie herbicydów i środków owadobójczych, oczyszczanie estrów sorbitanu, oczyszczanie wosku kandelila oraz innych wosków pochodzenia naturalnego, eliminacja rozpuszczalników ora ulepszanie koloru wosku montanowego, dezodoryzacja, separacja pestycydów oraz odbarwianie lanoliny;
– Przemysł petrochemiczny: separacja mikrokrystalicznego wosku z ropy naftowej, frakcjonowanie wosków syntetycznych i petrochemicznych na woski miękkie i twarde;
– Obróbka polimerów: oczyszczanie i zagęszczanie monomerów, oczyszczanie i zagęszczanie polimerów, oczyszczanie środków zmiękczających;
– Przemysł spożywczy, środków smakowych oraz zapachowych: eliminacja węglowodorów terpenowych i zagęszczanie olejków eterycznych, oddzielanie rozpuszczalników od aromatów, zagęszczanie soków lub esencji, zagęszczanie tokoferoli, zagęszczanie i separacja kwas mlekowego;
– Recykling: oczyszczanie zużytych olejów, płynów hamulcowych, gliceryny i olejów transformatorowych, recykling roztworów macierzystych dimetylosulfotlenku, przetwarzanie roztworów macierzystych w przemyśle farmaceutycznym oraz produkcja zaawansowanych półproduktów organicznych.