Kompaktowa laboratoryjna suszarka sublimacyjna (liofilizator)

Jest to urządzenie szczególnie przydatne dla laboratoriów poszukujących rozwiązania suszenia sublimacyjnego o większej wydajności. Suszarka tego typu najczęściej znajduje zastosowanie przy suszeniu preparatów galenowych, prowadzeniu doświadczeń w warunkach suszenia sublimacyjnego, konserwacji naważek, taksydermii, żywności eksperymentalnej i wielu innych procesach.

Laboratoryjna suszarka sublimacyjna o łatwej obsłudze

Suszarka LyoAlfa firmy Telstar Life-Sciences jest kompaktową laboratoryjną suszarnią sublimacyjną. Jest wykonana w formie konsoli i posiada kółka pozwalające na łatwe jej umieszczenie w miejscu pracy. Liofilizator cechuje nadzwyczajna wszechstronność, umożliwiająca jednoczesne suszenie sublimacyjne preparatów w butelkach i fiolkach, a także luzem dzięki możliwościom wykorzystania komory i różnych systemów tablic przełączeniowych.

Dostępne są dwa modele: LyoAlfa 6 -50 o końcowej temperaturze wykraplania -50ºC oraz LyoAlfa 6 -80, dla którego końcowa temperatura wykraplania wynosi -80ºC. Umożliwia to uzyskanie większej szybkości suszenia, a przebieg procesu jest lepiej przystosowany do próbek materiałów lub produktów biologicznych o bardzo niskich temperaturach punktu eutektycznego lub punktu załamania na krzywej przemiany fazowej.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Urządzenie jest wyposażone w zabudowaną w konsoli dwustopniową pompę próżniową
  • Wszystkie kluczowe elementy są wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 31L
  • Możliwość wyświetlania w sposób ciągły temperatury skraplacza i poziomu podciśnienia
  • Komora pomocnicza do bezpośredniego podłączenia z tablicą przełączeniową
  • Przeznaczona do pracy z próbkami lub produktami biologicznymi o bardzo niskiej temperaturze punktu eutektycznego lub punktu załamania na krzywej przemiany fazowej

Przedsiębiorstwo Telstar Life Science Solutions specjalizuje się w projektowaniu i produkcji liofilizatorów GMP ze zintegrowanymi systemami załadunku/wyładunku, urządzeń do zapobiegania dostawaniu się zanieczyszczeń oraz do wytwarzania wody do wstrzykiwań oraz pary czystej, autoklawów, pieców suchych, destylatorów wody, generatorów pary czystej. Dodatkowo wśród produktów firmy znajdują się komory i boksy o przepływie laminarnym oraz izolatory zanieczyszczeń.