Komora o pionowym przepływie powietrza

Zapewnia najwyższe poziomy ochrony operatora przed potencjalnie niebezpiecznymi lotnymi zanieczyszczeniami generowanymi podczas wykonywania ręcznych czynności z udziałem proszków, takich jak pobieranie próbek, napełnianie lub rozprowadzanie.

Pozwala usunąć lotne cząstki z obszaru oddychania operatora

Komora laminarna firmy Telstar Life-Sciences działa na zasadzie recyrkulacji strumienia powietrza. Laminarny przepływ oczyszczonego powietrza odbywa się w kierunku od sufitu do podłoża i eliminuje on zapylenie powietrza powstające podczas dowolnych czynności z udziałem proszków. Lotne cząstki są usuwane z obszaru oddychania operatora (poziom narażenia w miejscu pracy < 100 µg/m3).

Dzięki pracy komory przy niewielkim podciśnieniu względem ciśnienia w otoczeniu lotne zanieczyszczenia nie mogą wydostać się do środowiska. Fakt ten stanowi kolejną z zalet tego niezwykle skutecznego rozwiązania izolującego.

Komory laminarne są często stosowane w przemysłach farmaceutycznym, kosmetyków, produktów wysokoprzetworzonych („fine chemicals”), spożywczym oraz w nanotechnologii.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Podwyższony poziom ochrony operatora (klasa ISO 5)
  • W pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników
  • Zmniejsza do minimum ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego z innymi produktami/procesami
  • Wszechstronne zastosowanie pozwalające pracować z wieloma typami pojemników (na przykład beczki z laminatu szklanego, worki, big-bagi itp.)
  • Możliwość zintegrowania z dodatkowymi urządzeniami procesowymi

Przedsiębiorstwo Telstar Life Science Solutions specjalizuje się w projektowaniu i produkcji liofilizatorów GMP ze zintegrowanymi systemami załadunku/wyładunku, urządzeń do zapobiegania dostawaniu się zanieczyszczeń oraz do wytwarzania wody do wstrzykiwań oraz pary czystej, autoklawów, pieców suchych, destylatorów wody, generatorów pary czystej. Dodatkowo wśród produktów firmy znajdują się komory i boksy o przepływie laminarnym oraz izolatory zanieczyszczeń.