Komora do kiełkowania nasion

Każda odmiana nasion ma swoje optymalne warunki wzrostu – temperaturę, oświetlenie oraz cykl dnia i nocy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, proces rozwoju może zostać zakłócony. Jeżeli siewki będą zbytnio nagrzewane w momencie przebijania się przez powierzchnię, kiełkowanie nastąpi zbyt szybko. Pomocne może tu być użycie komory do kiełkowania, umożliwiającej kontrolę procesu wzrostu nasion poprzez precyzyjne dostosowanie właściwych warunków.

Oddziaływanie ciepła i światła na kiełkowanie nasion

Komora do kiełkowania nasion QGM-4000 firmy Seed Processing Holland, to system zapewniający idealne środowisko dla procesu kiełkowania. Komora kiełkowania jest odpowiednia do przeprowadzania testów w pracach badawczo-rozwojowych. Urządzenie zapewnia regulację temperatury, oświetlenia oraz cyklu dnia i nocy. Cykl 24-godzinny można podzielić na 12 części, z których każda ma własną temperaturę, warunki oświetleniowe i ustawiony czas trwania. System jest wyposażony w automatyczne sterowanie temperatury i alarm z dokładnością do +/- 2,5 stopnia Celsjusza. Można również ustawić maksymalne i minimalne wartości graniczne temperatury i połączyć je z zewnętrzną stacją alarmową lub raportującą.

Szafa ma konstrukcję wewnętrzną składającą się z podwójnego szkła po lewej i prawej stronie oraz szklanych drzwi z przodu. Taka budowa ma na celu zapobieganie wpływowi ciepła pochodzącego z lamp na temperaturę kiełkowania. Jednostka jest wyposażona w pięć półek, które można umieścić na różnych wysokościach, a na drzwiach znajdują się świetlówki. Komora posiada cztery kółka w celu zapewnienia mobilności.

Korzyści

  • Elastyczne dostosowanie warunków kiełkowania (temperatura, światło, cykl dnia i nocy)
  • Mniejsza konieczność nadzoru dzięki automatycznej kontroli temperatury i alarmowi
  • Mobilność zapewniona przez kółka
  • Możliwość monitorowania pracy przez całą dobę dzięki raportom
  • Zakres temperatur od 10 do 50 °C z oświetleniem i od 0 do 50 °C bez oświetlenia

Seed Processing Holland oferuje maszyny do młócenia i pozyskiwania nasion, suszarnie, urządzenia do gruntowania, kondycjonowania, czyszczenia, powlekania, maszyny do liczenia, ważenia i pakowania nasion warzyw i owoców.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Seed Germination Cabinet 5042.00.00.pdf application/pdf 0.59 MB