Generator wodoru z gazu ziemnego

Wodór jest wszechstronnym pierwiastkiem, który można określić mianem szwajcarskiego scyzoryka energetyki. Można go wytwarzać bez towarzyszących emisji gazów cieplarnianych, można łączyć w ogniwach paliwowych z wytworzeniem elektryczności, a dzięki wysokiej kaloryczności przy spalaniu idealnie nadaje się jako paliwo.  Jednakże wyodrębnienie wodoru z innych związków, przechowywanie go i zamiana go w użyteczną energię wymaga sporo pracy i kosztów. Obecnie wodór może być otrzymywany w wyniku różnych procesów, takich jak reforming parowy, elektroliza, oczyszczanie mieszanin gazów. Następnie dostarczany jest transportem samochodowym w formie skroplonej lub sprężonej.Wiąże się to z możliwą zawodnością zaopatrzenia w wodór oraz wysokimi kosztami. Generator wodoru z gazu ziemnego może być idealnym rozwiązaniem dla Państwa firmy.

Generator wodoru z gazu ziemnego hy.GEN pozwoli zaoszczędzić czas i koszty

W celu obniżenia kosztów i zapewnienia niezawodności zaopatrzenia w wodór firma HyGear opracowała system hy.GEN – innowacyjną wytwornicę wodoru z gazu ziemnego, która jest gotowa do użycia.

Generator wodoru z gazu ziemnego firmy HyGear wykorzystują metodę parowego reformingu metanu do przetworzenia gazu ziemnego w wodór. Rozproszona produkcja wodoru oznacza bardziej niezawodną, opłacalną i bezpieczniejszą alternatywę dla tradycyjnego dostarczania wodoru z elektrolizerów lub w butlach. Mogący pochwalić się wyjątkowo niskim wpływem na środowisko system Hy.Gen nie wymaga zewnętrznych gazów opałowych do wytwarzania pary.

Dzięki wykorzystaniu ciepła resztkowego i pozostałości gazów wytwornice Hy.GEN przodują pod względem wydajności energetycznej. System jest wyposażony w oczyszczanie wody oraz odsiarczanie gazu, w związku z czym można go podłączyć bezpośrednio do sieci wodociągowej i instalacji gazowej. Ponadto zawiera technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej do rozdziału wodoru i innych gazów dzięki różnicy we właściwościach adsorpcyjnych. Dzięki temu eksploatacja systemu jest bardziej opłacalna niż konwencjonalnych systemów separacji gazów.

Systemy Hy.GEN® sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach, przede wszystkim w branży produkcji szkła płaskiego, przemyśle metalowym oraz chemicznym.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Zapewnia stałe i niezawodne źródło wodoru
  • Energooszczędna konstrukcja pozwala ograniczać koszty
  • Bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska niż samochodowe dostawy butli z gazem
  • Pozwala uniknąć deaktywacji katalizatora i gwarantuje wysoką trwałość użytkową

Hygear jest wiodącym ekspertem w dziedzinie technologii wytwarzania wodoru na miejscu, specjalizującym się w dostarczaniu, mieszaniu i magazynowaniu wodoru oraz azotu w ilościach masowych.