Elektryczny tunel do obkurczania

Przystosowanie tuneli grzewczych do obkurczania rękawów foliowych w różnych zastosowaniach może być długim i wydajnym procesem.

Wielozadaniowy tunel obkurczania rękawów do standardowych opakowań

System Karlville HeatPro działa w oparciu o gorące powietrze. Po podgrzaniu powietrze jest doprowadzane do wnętrza tunelu, gdzie tworzy dwie lub cztery niezależne strefy temperatury. Powietrze pobierane z otoczenia jest przepuszczane przez 12 lub 24 elementy grzewcze w każdej ze stref. Dla każdego etapu możliwe jest ustawienie trzech wartości temperatury.
Nieskomplikowana instalacja elektryczna pozwala osiągnąć średnią wydajność na poziomie od 30 do 40 butelek/minutę w zależności od specyfiki produktu, a system może obsłużyć wysokość kurczenia do 250 mm.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • pozwala pa dostosowanie do wielu opakowań o standardowym kształcie
  • umożliwia stosowanie rękawów na połowę opakowania
  • możliwość pracy z produktami wrażliwymi na wilgoć
  • brak wymagających utrzymania części mechanicznych
  • może pracować w konfiguracji tradycyjnej lub z rozdzielonymi przenośnikami
Karlville to wiodący światowy specjalista w dziedzinie urządzeń przepakowujących oraz zastosowań rękawów termokurczliwych.