Destylator ze sprężaniem par

W celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia i zakażenia woda do iniekcji musi mieć najwyższą możliwą czystość. Wymagania amerykańskiej agencji FDA oraz międzynarodowe wytyczne GMP ustawiają poprzeczkę na dość wysokim poziomie. Spełnienie tych wymagań jest wyjątkowo skomplikowane w miejscach o niskiej jakości wody wyjściowej. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest destylator ze sprężaniem par.

Destylator ze sprężaniem par do oczyszczania wody o każdej jakości

Destylator STMC ze sprężaniem par firmy BRAM-COR służy do wytwarzania wody do iniekcji o jakości zgodnej z wymaganiami Farmakopei Europejskiej (EP), Farmakopei amerykańskiej (USP), amerykańskiej agencji FDA i wielu innych organizacji. Woda po destylacji jest wolna od zawartości tlenu, dwutlenku węgla, rozpuszczalników chlorowanych, soli oraz metali ciężkich. Zanieczyszczenia te są eliminowane w warunkach ciśnieniowych przez dwa wyspecjalizowane układy odgazowujące.
Destylator ze sprężaniem par może pracować z podgrzewaniem elektrycznym, parowym lub z obydwoma tymi sposobami. Może zatem pracować nocą, przy niedostępności pary przemysłowej. Destylator można zasilać wodą o praktycznie dowolnej czystości. Ciągły odzysk ciepła pozwala obniżyć emisje dwutlenku węgla.

Destylator STMC firmy BRAM-COR działa poprzez wstępne podgrzanie wody, a następnie stopniowe ogrzewanie jej do temperatury odparowania. Wentylator zaciąga czystą parę. Kolejno kierowana do zbiornika skraplania, w którym następuje skraplanie z uzyskaniem wody do iniekcji. Aby zapobiec dostawaniu się powietrza zewnętrznego utrzymuje się w układzie nadciśnienie. Bezpieczny, energooszczędny i nisko obsługowy destylator charakteryzuje się elastyczną wydajnością. Do skraplania pary nie potrzeba wody chłodzącej.

Korzyści dla użytkownika

  • Zgodność z wymogami EP, USP oraz FDA
  • Wysoka jakość generowanej wody
  • Czysta para podgrzewana elektrycznie/parą przemysłową
  • Możliwość zasilania dostępną wodą praktycznie dowolnej jakości
  • Możliwość indywidualnego dostosowania oraz praca ze sterowaniem automatycznym

 

BRAM-COR (https://bram-cor.com) is developing and manufacturing water treatment systems. Also the company manufactures pharmaceutical processing, filling and packaging technology for liquid/sterile drug and viscous products.