Bezpyłowy system homogenizacji ciągłej

Producenci z różnych sektorów mogą czerpać korzyści z maszyn, które pozwoliłyby im na ciągłe wytwarzanie z wysoką dokładnością homogenicznych mieszanin cieczy i składników stałych.  Zastosowanie procesu prowadzonego w sposób ciągły wymaga mniejszej powierzchni podłogowej na magazynowanie i znacząco zmniejsza czas produkcji.  Systemy o budowie zamkniętej pozwalają uniknąć generowania pyłu, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i wydajności.  Urządzenie spełniające te charakterystyki zapewni firmie przewagę nad konkurencją.

Dyspergowanie w trybie ciągłym substancji stałych w cieczach bez generowania pyłu

Instalacja mieszania MHD Plant firmy IKA składa się z maszyny mieszającej, urządzeń dozujących, elektrycznego układu sterowania oraz wyposażenia peryferyjnego w celu adaptacji do obiektu klienta i potrzeb technologicznych.  System MHD Plant to układ do homogenizacji oferujący bezpyłowe mieszanie proszkowych lub granulowanych ciał stałych z cieczami w cyklu ciągłym.  Składniki są w sposób ciągły podawane do komory roboczej instalacji w precyzyjnie regulowanym stosunku wymaganym w produkcie końcowym, a następnie następuje ich mieszanie i rozproszenie.  W ten sposób gotowy do użycia produkt końcowy jest wytwarzany w tylko jednym przejściu.

Urządzenie może pracować na mieszaninach o zawartości do 80% substancji stałych i lepkościach do 50 000 mPa*s.  Ponieważ mieszanie substancji stałych w komorze roboczej maszyny następuje dopiero po wprowadzeniu składników ciekłych, proces nie powoduje zapylenia powietrza.  Dostępnych jest wiele systemów podawania składników stałych. Inżynierowie firmy IKA chętnie pomogą w doborze najbardziej odpowiedniego rozwiązania.  Instalacja Plant MHD jest dostępna w wersjach o wydajności od 200 do 40 000 litrów na godzinę.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Znaczna redukcja czasów produkcji
  • Proste i bezpieczne przetwarzanie proszków
  • Kompaktowa budowa-wymaga jedynie zbiorników dozowania o małej wielkości
  • Zamknięty system zapobiegający emisji pyłów i rozpuszczalników
  • Wysoka precyzja dozowania w produkcie końcowym

IKA to światowy lider w produkcji sprzętu laboratoryjnego. Technologia laboratoryjna IKA oferuje szeroką gamę innowacyjnych urządzeń do wielu zastosowań w dziedzinie badań i rozwoju. Wielu liderów na całym świecie zaufało marce IKA. Firma zdobyła wiodącą pozycję na światowym rynku dzięki swoim innowacyjnym mieszadłom magnetycznym, mieszalnikom, wstrząsarkom, homogenizatorom, młynom, itd. Specjalnie opracowane oprogramowania wykorzystywane są do laboratoryjnych i analitycznych aplikacji, jak również kontroli jakości produktu końcowego.