Aerobowe oczyszczanie ścieków metodą SBR

W branży o ściśle uregulowanych parametrach odprowadzanych ścieków praktycznie niemożliwe jest zaprojektowanie oczyszczania przebiegającego w pełni biologicznie. Proponujemy nowoczesne i skuteczne rozwiązanie, które w oparciu o procesy aerobowe pozwala przetworzyć zanieczyszczenia organiczne na dwutlenek węgla i wodę.

Elastyczna technologia oczyszczania ścieków dla mniejszych instalacji

Seria sekwencyjnych reaktorów porcjowych SEQUOX firmy Global Water & Energy stanowi wydajny energetycznie sposób dokładnego oczyszczania ścieków przemysłowych. Proces rozpoczyna się od wprowadzenia cieczy do komory, w której następuje sedymentacja części stałych. Następnie ścieki są podawane do zbiornika aeracyjnego, w którym znajdują się mikroorganizmy żywiące się pozostałościami zanieczyszczeń. W wyniku ich działania poziom zanieczyszczenia spada poniżej wyznaczonych prawnie wymogów.
Instalacje aerobowego oczyszczania ścieków metodą SBR są idealnym wyborem dla małych obiektów generujących ścieki o zmiennym składzie oraz dla zastosowań o nieregularnej lub sezonowej produkcji ścieków. Są one dostępne w wersjach z jednym lub wieloma reaktorami. Pozwalają na skuteczne oczyszczanie ścieków w jednej niecce. Na cykl ich działania składa się powtarzalna sekwencja napełniania, napowietrzania, sedymentacji i opróżniania.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Idealne dla zmiennego składu / sezonowego generowania ścieków
  • Układ z dwoma zbiornikami pozwalający na ciągłe przyjmowanie ścieków
  • Umożliwia oszczędności energetyczne oraz zmniejszenie śladu węglowego

 

Global Water & Energy is specialized in industrial wastewater treatment and waste-to-energy solutions.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
GWE-Aerobic-treatment-brochure-rev17-06-2019.pdf application/pdf 4.27 MB