Mieszanie dodatków do pasz za pomocą Hosokawa Micron Vitomix

Dodatki do pasz to składniki odżywcze dodawane do pasz w celu zapobiegania chorobom lub wspomagania wzrostu masy ciała. Intensywna hodowla zwierząt ma na celu wydajną i opłacalną produkcję nie tylko wysokiej jakości i zdrowego mięsa oraz jaj, ale także wielu zwierzęcych produktów ubocznych takich jak krew, tłuszcz, kości, skóra, a również substancje farmaceutyczne spożywane przez człowieka.
Brak dokładności w podawaniu może doprowadzić do, oprócz zbyt niskiej dawki, bardziej niebezpiecznego podania nadmiernej dawki, co może skutkować nie tylko zatruciem u zwierząt, ale także zbyt wysokim ilościom resztkowym w produktach żywnościowych przeznaczonych dla ludzi.

Wymagania procesowe

 • Dokładne rozmieszanie niewielkich porcji koncentratów proszkowych w dużej ilości materiałów różniących się gęstością i własnościami cząstek. Spełnienie wymaganej wysokiej dokładności utrudnia raczej wysoka wydajność i wielkości wsadów rzędu 2 – 4 ton/wsad.
 • Wysoka dokładność zmieszania średnio ± 0,1%
 • Elastyczny proces mieszania
 • Brak segregacji przy wyładunku
 • Niski poziom mechanicznej degradacji produktu
 • Brak generowania ciepła przez uszczelnienia i łożyska
 • Pełny wyładunek na poziomie powyżej 99,99% wsadu z zastrzeżeniem, że pozostałości również charakteryzują się dobrym wymieszaniem.

Kryteria mechaniczne

 • Brak martwych stref
 • W pełni kontrolowany wyładunek i całkowite opróżnienie
 • Szybkie wymieszanie przy niskim poborze energii (Vitomix)
 • Łatwy dostęp, możliwość szybkiego czyszczenia na sucho oraz na mokro

Specyfikacja mieszalnika

 • Wykonanie ATEX
 • Wykonanie higieniczne
 • Zbiornik i pokrywa wykonane jako jedna całość bez segmentów lub ostrych krawędzi mogących zatrzymywać produkt
 • Mieszalnik o budowie wysięgnikowej (bez ułożyskowania u dołu)
 • Centralny wylot dolny

Podsumowanie
W celu szybkiego wymieszania dodatków do pasz ze średniej wielkości wsadem z zachowaniem wysokiej dokładności i przy niskiej intensywności mieszania mieszalnik stożkowy Vitomix pozwoli uzyskać doskonałe rezultaty. Możliwe będzie osiągnięcie czasów mieszania rzędu 1-3 minut. W ramach tego zastosowania dostarczono około 8 urządzeń do wielu spośród największych firm z branży produkcji pasz. Referencje dostępne na życzenie.

Mieszanie dodatków do pasz za pomocą Hosokawa Micron Vitomix
Hosokawa Micron Vitomix