Złącza kompensacyjne do transportu proszków farmaceutycznych

Zmiany termiczne lub mechaniczne mogą powodować powstawanie naprężeń w przemysłowych systemach rurociągów transportowych. Naprężenia te, przenoszone na elementy wyposażenia, powodują zmiany wyosiowania i mogą skutkować nieszczelnościami. Mogą co gorsza wpływać na dokładność ważenia i innych wrażliwych pomiarów.

Łączenie rur zsypowych i urządzeń technologicznych z ochroną rur przed naprężeniami

Firma Andocksysteme oferuje szeroką gamę złącz kompensacyjnych pozwalających wyeliminować błędy ustawienia i problemy związane z naprężeniami. Za pomocą tych elementów można zbudować niezawodne i wolne od naprężeń połączenie między rurami zsypowymi a urządzeniami technologicznymi o ścisłych wymaganiach dokładności ważenia. Idealnie nadają się do transportu proszków w branży farmaceutycznej. Dzięki dysponowaniu pełną gamą oprzyrządowania do formowania wtryskowego firma Andocksysteme może dostarczyć złącza kompensacyjne o pożądanej długości i grubości. Średnica wewnętrzna złącza kompensacyjnego jest dopasowana do średnicy kanału procesowego i pozwala wyeliminować trudne do wyczyszczenia przestrzenie i uskoki, nie wpływając negatywnie na działanie instalacji WIP/CIP. Złącza kompensacyjne Andocksysteme są dostępne w szerokim wyborze materiałów o różnej twardości i w różnych standardach połączeń. Wśród dostępnych materiałów znajdują się posiadające atest agencji FDA białe i czarne tworzywa EPDM, Viton, silikon (na życzenie) oraz gumy FFKM / FFPM przeznaczone do szczególnie agresywnych warunków.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

  • Wolny od naprężeń układ rur odporny na rozszerzanie cieplne, drgania itp.
  • Pozwala na dokładne ważenie we wrażliwych na błędy instalacjach
  • Materiały z atestami FDA
  • Pozwala wyeliminować trudne do oczyszczenia obszary, podnosząc jakość produktu
  • Dobrze się sprawdza z systemami WIP/CIP, umożliwiając skuteczne czyszczenie
Firma Andocksysteme specjalizuje się w projektowaniu i rozwijaniu wysokiej jakości produktów i rozwiązań dokowania i przenoszenia do substancji sypkich wymagających hermetycznego zamknięcia.