Zawór celkowy o wzmocnionej konstrukcji

Wprowadzanie substancji proszkowych i granulowanych do systemów transportu pneumatycznego wymaga zaworów pracujących w sposób bezpieczny i o stałych parametrach.

Dozowanie i wyładunek substancji podczas pracy w trudnych warunkach

Firma TBMA dostarcza trzy zawory celkowe o wzmocnionej konstrukcji, każdy z nich jest przeznaczony do konkretnego zakresu zastosowań:
– Zawór TBMA typu H-AR jest zaprojektowany głównie do pracy jako bariera powietrzna lub przeciwwybuchowa i może być zastosowany jako system zabezpieczający do ciśnień rzędu 10 barów w systemach transportujących substancje stwarzające zagrożenie eksplozji pyłu.
– Zawór TBMA typu H-GR stosowany jako uszczelka ciśnieniowa do bezpośredniego dozowania sproszkowanych i granulowanych substancji do systemów transportu pneumatycznego.
– Zawór TBMA typu H-AX umożliwia wyładunek w prosty sposób nawet najtrudniej płynących substancji.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • wysoka wydajność napełniania
  • wysoka dokładność i powtarzalność
  • dopuszczone do stosowania w strefach pyłowych i gazowych
  • mogą być stosowane jako systemy zabezpieczające