Wysokowydajna maszyna tnąca i zawijająca w tzw. dwuskręt

Wiele gum, miękkich cukierków, produktów toffi i karmelowych najlepiej nadaje się do pakowania indywidualnego. Nowoczesna, zespolona maszyna porcjująca i owijająca o wysokiej wydajności, którą zaprojektowano specjalnie pod kątem tych produktów pozwoli zwiększyć wydajność całej linii, a zaawansowane opcje owijania i zawijania oraz delikatne obchodzenie się z produktem znacząco podniesie jakość gotowych słodyczy.

Wysokowydajne formowanie i owijanie dla gum i miękkich cukierków

WHD2 firmy Theegarten Pactec to zespolona wysokowydajna maszyna formująca, tnąca i owijająca do pakowania produktów miękkich („do żucia”) w tzw. dwuskręt.
Przy prędkości pracy do 1800 sztuk na minutę maszyna WHD2 może współpracować z walcowarką wsadową lub prasą rolującą przy produkcji cukierków toffi oraz twardych i miękkich cukierków karmelowych, albo z odpowiednią wytłaczarką i tunelem chłodzącym przy produkcji gum do żucia, gumy balonowej oraz innych cukierków miękkich. Maszyna może wytwarzać produkty o przekroju kwadratowym, prostokątnym lub okrągłym.
Dzięki zasadzie ciągłego ruchu pakowarka WHD2 charakteryzuje się delikatnym obchodzeniem się z produktem. Pozwala to zmniejszyć odrzuty i podnieść jakość produktu końcowego.
Zespół owijania pracuje z użyciem wszystkich typowych materiałów, a układ wykrywania z funkcją „brak produktu = brak pakowania” zmniejsza zbędne zużycie materiału. Na wyjściu maszyny znajduje się automatyczny układ odrzucania do wydzielania łączonych, źle ułożonych lub niezapakowanych produktów ze strumienia wyjściowego.
Pełny napęd za pomocą serwomechanizmów oznacza wyższy poziom niezawodności i cichszą pracę niż przy tradycyjnych metodach sterowania. Intuicyjny interfejs HMI z ekranem dotykowym jest łatwy w obsłudze i oznacza możliwość kontrolowania i sterowania wielu maszyn przez jednego operatora.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Wysokowydajny system do formowania i owijania do 1800 sztuk na minutę
  • Pełne sterowanie serwomechanizmami przekładające się na obniżenie hałasu i zmniejszenie wymogów konserwacyjnych
  • Wybór opcji integracyjnych przed i za maszyną do współpracy z wieloma różnymi produktami i liniami
  • Automatyczne łączenie wstęgi materiału opakowania oznacza możliwość zmiany rolki bez zatrzymywania maszyny
  • Zaprojektowana pod kątem łatwego dostępu podczas pracy oraz przy czyszczeniu i konserwacji

— —

Many gums, chewy candies, toffees and caramel products are most suited to individual wrapping. A modern, all-in-one, high-speed forming and twist wrapping machine designed particularly for these product types will increase line efficiency and improve product quality thanks to gentle handling and advanced wrapping options.

High-performance forming and wrapping for gum and chewy candy

The WHD2 from Theegarten Pactec is a combined high-speed forming, cutting and wrapping machine for chewy products using a double twist wrap.

With a line speed of up to 1,800 pieces per minute, the WHD2 can be paired with either a batch roller and rope sizing machine for toffees and hard and soft caramels, or with an appropriate extruder and cooling tunnel for chewing gum, bubble-gum, and other chewy candy. The machine can produce square, rectangular or round pieces.

Thanks to its continuous motion operation, the WHD2 features gentle product handling, reducing wastage and increasing end-product quality.

The wrapping unit can utilise all common wrapping materials, and the “no product, no wrap” detection system reduces material wastage. The output of the machine features an automatic rejection system to eliminate spliced, misaligned or unwrapped products being sent downstream.

Full servo control means enhanced reliability and quieter operation than traditional control methods. The intuitive touchscreen HMI is easy to operate and means one operator can easily monitor and control several machines if required.

BENEFITS FOR YOU

  • High-speed forming and wrapping up to 1,800 pieces per minute
  • Full servo control for reduced noise and decreased maintenance
  • Range of upstream and downstream options to suit a variety of products and lines
  • Automatic splicing means wrapping material changeover without stopping the machine
  • Designed to be highly accessible during operation, cleaning and maintenance reducing downtime

Theegarten Pactec (https://www.theegarten-pactec.de/home) is a German supplier of high-speed packaging machines for confectionery industry.