Wysokohermetyczny dzielony zawór motylkowy

Przenoszenie aktywnych składników leku (API) z jednego do drugiego zbiornika może generować stwarzające zagrożenia dla operatora emisje pyłów. W wyniku operacji przenoszenia produkt może być narażony na kontakt z otoczeniem, co może być przyczyną pogorszenia jego jakości.

Kontrolowanie przepływu substancji wrażliwych w warunkach wysokiej hermetyczności

Dzielone zawory motylkowe firmy Andocksysteme zapewniają bezpieczną metodę przenoszenia produktu z jednego do drugiego naczynia. Zawór jest tak zaprojektowany, aby minimalizować emisje pyłów to otoczenia. Pozwala on na bezpieczne przenoszenie API i innych produktów, które ze względów bezpieczeństwa i higieny muszą być trzymane pod hermetycznym zamknięciem. Zawory te poprawiają także przepływ produktu, zwiększają wydajność i pomagają zagwarantować sterylność produktu. Nowy system dokowania zaworów dzielonych składa się z aktywnej i pasywnej części zaworu, podpartych po obu stronach na precyzyjnych łożyskach wysokiej klasy. Część aktywna, o sterowaniu ręcznym lub automatycznym, jest wbudowana w część wylotową lub napełniającą stanowiska procesowego. Część pasywna jest zamocowana do przenośnego pojemnika. Podczas dokowania sworznie blokujące wyśrodkowują części aktywną i pasywną względem siebie. Po zadokowaniu obie części zaworu otwierają się jednocześnie, uwalniając produkt i umożliwiając hermetyczny załadunek pojemnika. Zawory dzielone Andocksysteme posiadają zamknięty układ uszczelniający PTFE umożliwiający pracę w wysokiej hermetyczności z proszkami i cieczami o agresywnych własnościach chemicznych.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

  • Zapewnia bezpieczne dla operatorów środowisko pracy, w którym nie zostają przekroczone poziomy narażenia w miejscu pracy
  • Zapewnia jakość produktów wrażliwych przez ograniczenie kontaktu z otoczeniem i możliwości zanieczyszczenia
  • Wyeliminowanie pylenia pozwala zmniejszyć koszty i czas czyszczenia
  • Zaoszczędza czas poprzez załadunek z dużą wydajnością
  • Zwiększa wydajność poprzez ograniczenie strat
Firma Andocksysteme specjalizuje się w projektowaniu i rozwijaniu wysokiej jakości produktów i rozwiązań dokowania i przenoszenia do substancji sypkich wymagających hermetycznego zamknięcia.