Wyparka do nawozu naturalnego

Prowadzone w tradycyjny sposób przetwarzanie ciekłego obornika sprawia, że traci on wiele cennych składników. Wydajny system odzysku składników pozwoli zapobiec utracie podczas przetwarzania zawierających związki N-P-K składników z produktu końcowego, a jednocześnie będzie łatwy w obsłudze.

Ekonomiczny system do przetwarzania ciekłej gnojowicy pozwalający zachować wszystkie składniki odżywcze

Wyparka Arnold Vacuum Evaporator firmy Dorset została zaprojektowana do przetwarzania ciekłej frakcji o niskiej zawartości frakcji stałej. Produktem końcowym jest czysta woda oraz frakcja zagęszczona. Ten modułowy system stanowi kompletne rozwiązanie do przetwarzania gnojowicy w 4 etapach.
W pierwszym etapie separator oddziela substancje stałe i kieruje je do suszarni, a ciekłą pozostałość do wyparki próżniowej. Przy separacji nie są stosowane środki strącające. Wymiennik ciepła o specjalnej konstrukcji jest odporny na zatykanie i pogorszenie warunków pracy. Substancje stałe z separatora i uzyskana po odparowaniu zagęszczona faza ciekła mogą być suszone razem lub oddzielnie. Na kolejnym kroku system pozwala uzyskać zwarty nawóz organiczny w postaci pelletu o atrakcyjnym wyglądzie i o formie sprzyjającej przechowywaniu, transportowaniu na duże odległości i nawet gotowy do procedur dopuszczenia do wywozu poza granice kraju.
Ponadto oferowana jest również uproszczona wersja systemu obejmująca wyparkę przystosowaną do samodzielnej pracy. Można ją zastosować do odzysku amoniaku z cieczy, który będzie odprowadzany w formie siarczanu amonu lub wody amoniakalnej.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Brak strat cennych składników odżywczych w produkcie końcowym
  • Uzyskiwanie czystej wody w formie gotowej do wykorzystania
  • Modułowy system – zmniejszenie kosztów inwestycji i niższa podatność na zakłócenia pracy
  • Proces próżniowy, który nie generuje emisji
  • Bardzo niskie zużycie energii przekładające się na oszczędności na kosztach eksploatacji
  • Niezmienne parametry pracy i niezawodność, gdyż procedura nie polega na procesach biologicznych

Dorset GM (Green Machines) is specialized in designing and manufacturing solutions for processing organic waste.