Urządzenie do kondycjonowania nasion

Kondycjonowanie nasion jest techniką kontrolowanego nawilżania (uwadniania), w której nasiona są moczone w wodzie lub roztworze o niskim potencjale osmotycznym do momentu, kiedy następuje rozbudzenie ich aktywności metabolicznej, ale nie dochodzi do wzrostu zarodka. Istotne jest, aby podczas procesu kondycjonowania wszystkie nasiona miały dobry kontakt z płynem. Ważna jest również możliwość ustawienia i kontroli temperatury cieczy. W niektórych przypadkach stosuje się oświetlenie. Urządzenie do kondycjonowania nasion pozwala przyspieszyć proces kiełkowania.

Przyśpiesz proces kiełkowania z zachowaniem jednolitości

Urządzenie do kondycjonowania nasion do osmotycznego gruntowania firmy Seed Processing Holland jest stosowane do wzmacniania nasion w roztworze osmotycznym. Nasiona gruntowane zwykle kiełkują szybciej niż te nie poddane obróbce, co skutkuje wyższą jakością plonów.

Jednostka na którą składa się pięć tub do gruntowania wyposażona jest w uchwyt ułatwiający pracę operatorowi. Pod każdą z tub umiejscowiony jest zawór sterujący sprężonym powietrzem, za pomocą którego można regulować jego ilość w rurkach.

Ponadto nad każdą z tub może być zainstalowany system ogrzewania i chłodzenia, umożliwiający użytkownikom podgrzewanie lub schładzanie roztworu. Opcjonalnie istnieje możliwość dodania oświetlenia przy każdej z tub. Urządzenie do gruntowania może być ustawione na stałe w danym miejscu lub wyposażone w kółka, by było bardziej mobilne.

Tuby do gruntowania są przezroczyste, więc proces obróbki jest widoczny. Każda z nich ma maksymalną pojemność ośmiu litrów.

Korzyści

  • Tuby do gruntowania gwarantują dobrą widoczność procesu
  • Rama ze stali nierdzewnej zapewnia, że urządzenie będzie służyć przez wiele lat
  • Szybko-złącza umożliwiają operatorom łatwe opróżnianie tub

Seed Processing Holland oferuje maszyny do młócenia i pozyskiwania nasion, suszarnie, urządzenia do gruntowania, kondycjonowania, czyszczenia, powlekania, maszyny do liczenia, ważenia i pakowania nasion warzyw i owoców.