Urządzenia do magazynowania i załadunku paliw biomasowych ze sterty

Paliwa biomasowe przed podaniem do kotła często przechodzą dodatkowe przygotowanie, w tym celu wymagane jest ich składowanie.  Wydajne procesy przetwarzania biomasy na energię wymagają obiektu magazynowego oraz sposobu transportowania biomasy z i do tego obiektu w sposób możliwie ekonomiczny. Raumaster dysponuje niezawodnymi i wydajnymi rozwiązaniami pozwalającymi spełnić te wymagania.

Urządzenia do wydajnego przechowywania i transportu w procesach konwersji biomasy na energię

Firma Raumaster ma ponad 30 letnie doświadczenie w branży energetycznej i przetwórstwa drewna w Finlandii.  Firma jest znanym na całym świecie ekspertem od systemów transportu materiałów w branży biomasy. Oferuje serię obiektów do składowania i ślimakowych urządzeń do pobierania biomasy z hałdy, które są dopasowywane do potrzeb każdej instalacji przemiany biomasy.  Dostępne są magazyny podłużne lub okrągłe o konfiguracji otwartej lub zamkniętej, przy czym budowa zamknięta jest preferowanym wyborem ze względu na znacznie lepszą ochronę strumienia paliwa biomasowego.  Dzięki niestandardowym rozwiązaniom jesteśmy w stanie zaoferować obiekty o praktycznie nieograniczonej pojemności.  Materiał jest zwałowany i odbierany z magazynu za pomocą poziomych zgarniaczy ślimakowych, które przesuwając się nad posadzką wzdłuż osi podłużnej magazynu układają lub pobierają biomasę do transportu.  W razie potrzeby strumień materiału do składowania jest przepuszczany przez dodatkowe urządzenia zapewniające równomierne rozłożenie w przestrzeni magazynowej.  Dzięki temu możliwe jest mieszanie różnych rodzajów paliwa w celu uzyskania bardziej równomiernej wydajności pracy kotła.  Zgarniacze ślimakowe są wykonane w sposób umożliwiający łatwą konserwację i wydłużenie okresów międzyprzeglądowych, a zastosowane materiały są dobrane odpowiednio do przechowywanych biopaliw.

KORZYŚCI

·         Przechowywanie paliw z biomasy od ekspertów w dziedzinie przemysłowego transportu materiałów
·         Duże obiekty magazynowe z wbudowanym rozładunkiem za pomocą zgarniaczy
·         Dostępne płaskie magazyny podłużne lub okrągłe silosy
·         Długie okresy międzyprzeglądowe ślimaków zgarniacza
·         Kilkaset zakończonych sukcesem wdrożeń systemów z rozładunkiem ślimakowym na całym świecie

Fińska firma Raumaster działająca w przemyśle energetycznym jest synonimem światowej klasy jakości. Uplasowała się w centralnym miejscu w przemyśle poprzez ciągłe przyjmowanie nowych wyzwań, aby produkt końcowy był taki, jakiego klient wymaga. Celem Raumaster nie jest podążać za innymi, lecz wyznaczać nowe standardy w branży poprzez stały rozwój. Zakres systemów jest zależny od preferencji klientów – każda koncepcja jest indywidualnie omawiana.

Raumaster projektuje i produkuje urządzenia do obsługi paliwa stałego oraz biomasy.