Szafka bezpieczeństwa biologicznego klasy II do przechowywania leków cytotoksycznych

Do manipulowania niebezpiecznymi substancjami stosowanymi w przygotowywaniu leków cytotoksycznych używanych w wielu krajach europejskich.

Idealna konfiguracja w klasie II zapewniająca podwyższony poziom bezpieczeństwa biologicznego oraz obniżenie kosztów utrzymania

Szafki CytoUltra firmy Telstar Life-Sciences są wyposażone w 3 filtry, przy czym trzeci filtr HEPA umieszczony poniżej blatu szafki jest przeznaczony do wychwytywania czynników zanieczyszczających i zapobiega dostaniu się ich do komory. Główny filtr HEPA oraz filtr HEPA na wylocie zapewniają podwyższony poziom ochrony wymagany przy posługiwaniu się wysoce toksycznymi związkami.

Posiadające certyfikaty Klasy II wg EN 12469 oraz DIN 12980 do pracy z substancjami cytotoksycznymi szafki CytoUltra oferują najbardziej zaawansowane funkcje ochrony produktu i operatora oraz wysoki poziom ergonomii zapewniający najlepsze warunki pracy.

Trzeci filtr HEPA umieszczony w podstawie urządzenia jest łatwy do wymiany, a obliczenia czasu zapełnienia się filtra pozwalają ograniczyć koszty utrzymania i czasy przestojów. Sterowanie i rejestrowanie parametrów za pomocą zdalnego komputera pozwala na zastosowanie urządzenia w laboratoriach klasy P3.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Umieszczenie wkładów trzeciego etapu filtracji eliminuje ryzyko skażenia podczas serwisowania szafki
  • Możliwa jest wymiana filtra bez odkażania urządzenia
  • Przycisk turbowymiany powietrza zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo operatora
  • Zegarowo sterowana sterylizacja światłem UV
  • Okienko z możliwością czyszczenia wewnętrznej powierzchni bez konieczności użycia narzędzi

Przedsiębiorstwo Telstar Life Science Solutions specjalizuje się w projektowaniu i produkcji liofilizatorów GMP ze zintegrowanymi systemami załadunku/wyładunku, urządzeń do zapobiegania dostawaniu się zanieczyszczeń oraz do wytwarzania wody do wstrzykiwań oraz pary czystej, autoklawów, pieców suchych, destylatorów wody, generatorów pary czystej. Dodatkowo wśród produktów firmy znajdują się komory i boksy o przepływie laminarnym oraz izolatory zanieczyszczeń.