Szafa bezpieczeństwa biologicznego klasy III

Specjalnie zaprojektowana do manipulowania środkami mikrobiologicznymi, pracy z rodzimymi lub egzotycznymi czynnikami patogennymi stanowiącymi umiarkowanie wysokie zagrożenie wystąpieniem ciężkich lub potencjalnie śmiertelnych chorób u operatora w razie wdychania.

Oferuje bezpieczeństwo biologiczne klasy III dla operatora, produktu i środowiska

Szafa bezpieczeństwa biologicznego klasy III firmy Telstar Life-Sciences to izolator laboratoryjny zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów normy EN 12469, stanowiąca zaprojektowany ergonomicznie i całkowicie szczelny system oddzielający użytkownika od produktu za pomocą fizycznej bariery, dobrze sprawdzającej się, gdy wymagane jest pełne odizolowanie i ochrona użytkownika.

Produkty serii MSC III stanowią całkowicie szczelną szafkę. Niebezpieczne czynniki biologiczne są wprowadzane do obszaru roboczego przez śluzę, a następnie operator za pomocą rękawic (zamocowanych z przodu szafy) wykonuje prace badawcze nad czynnikami biologicznymi. Podczas pracy potencjalnie zanieczyszczone powietrze jest porywane przez strumień powietrza i nieznaczne podciśnienie wewnątrz urządzenia.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Mikroprocesorowe sterowanie przepływem powietrza
  • Moduł oświetleniowy umieszczony poza strefą pracy, poziom jasności 800 luksów
  • Zabudowany na wlocie filtr HEPA o skuteczności 99,95%
  • Wylotowy filtr HEPA o wydajności 99,97%
  • Filtracja wstępna na wlotowym i wylotowym filtrze HEPA

Przedsiębiorstwo Telstar Life Science Solutions specjalizuje się w projektowaniu i produkcji liofilizatorów GMP ze zintegrowanymi systemami załadunku/wyładunku, urządzeń do zapobiegania dostawaniu się zanieczyszczeń oraz do wytwarzania wody do wstrzykiwań oraz pary czystej, autoklawów, pieców suchych, destylatorów wody, generatorów pary czystej. Dodatkowo wśród produktów firmy znajdują się komory i boksy o przepływie laminarnym oraz izolatory zanieczyszczeń.